Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

25 października 2013

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji. W programie wzięło już udział łącznie niemal 2 miliony dzieci.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.


W roku 2018/2019 odbywa się już X edycja programu. Bierze w niej udział ponad 230 000 maluchów z 7 tysięcy szkół na terenie całej Polski. Uczniowie pierwszych klas uczą się, jak być bezpiecznym podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, w Internecie i w czasie zabawy. Materiały wzbogacone zostały również o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest rozbudowana o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. W szkołach podstawowych został przeprowadzony takze Wielki Test Bezpieczeństwa. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, podczas której na tak szeroką skalę sprawdzana jest wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: 

www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele