Fundacja Maspex

Firma Maspex postawiła sobie kolejny, ważny cel do zrealizowania.

MAS-ID-FUNDACJA-MASPEX-logo.jpg

Ponieważ ciągły rozwój jest przewodnią ideą firmy, Maspex daje dzieciom pracowników możliwość podjęcia nauki na zagranicznych uczelniach - zarówno tych biznesowych, jak i technicznych. W związku z przyjętymi założeniami stworzony został specjalny Program Stypendialny, który otwiera im drzwi do nauki na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii.

Oprócz Programu Stypendialnego, dzieci pracowników Maspex mogą skorzystać ze specjalistycznego Programu Helpline, który oferuje możliwość skorzystania z wiedzy indywidualnych doradców edukacyjnych przez cały rok.

fundacja_800x300.jpg

Fundacja Maspex pragnie dać szansę rozwoju młodym i zdolnym dzieciom pracowników poprzez pokrycie kosztów czesnego oraz utrzymania studenta na wybranej zagranicznej uczelni - niezależnie od tego, czy dostanie się na nią za jej pomocą, czy samodzielnie. Firma pragnie po części przyczynić się do spełnienia marzeń i ambicji młodego pokolenia, dając mu możliwości w postaci środków finansowych, które pozwolą na podjęcie kosztownej edukacji na zagranicznych uczelniach. 

Głównym celem Programu Stypendialnego jest udzielenie pomocy w formie stypendiów dla studentów - dzieci pracowników firmy Maspex.

Stypendium może otrzymać maksymalnie sześcioro studentów, którzy dostaną się na zagraniczne techniczne lub biznesowe studia oraz spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Stypendialnego, który jest dostępny na stronie Fundacji Maspex (www.fundacjamaspex.com). Przy procedurze przydzielania stypendiów jest brana pod uwagę pozycja poszczególnych uczelni w rankingu (według najlepiej punktowanych uczelni w Wielkiej Brytanii).

fundacja_800x533.jpg

Studenci zgłaszający chęć udziału w programie stypendialnym muszą być dziećmi pracowników jednej ze spółek Maspex w Polsce lub za granicą. Chętni muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie, być w trakcie studiów magisterskich lub po ukończeniu studiów. Wszyscy powinni perfekcyjnie znać język angielski oraz samodzielnie muszą przygotować się do wymaganych egzaminów i je zdać. 

Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z zasadami Programu Stypendialnego oraz Programu Helpline, które znajdują się na stronie:  www.fundacjamaspex.com.