Najwyższe standardy jakości

Najwyższa jakość wytwarzanych produktów to dla Grupy Maspex zawsze priorytet.

butelki_nfda_linii_produkcyjnej.jpg 

Zaufanie konsumentów zobowiązuje, dlatego firma nieustannie modernizuje swoje zakłady, posiada bardzo nowoczesne linie produkcyjne, kilkuetapowy system kontroli procesu produkcji i stale inwestuje w pozyskiwanie oraz wdrażanie najnowocześniejszych technologii.

Na co dzień do produkcji naszych wyrobów używamy surowców o najwyższej jakości pochodzących od  kwalifikowanych i sprawdzonych dostawców. 

Wiele uwagi poświęcamy także  współpracy z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami surowców , maszyn i opakowań. Naszą misją jest zawsze dostarczać konsumentom produkty odpowiadające najwyższym światowym standardom bezpieczeństwa i jakości. 

INGA1361.JPG

W tym celu wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy w każdej ze spółek : Tymbark-MWS, Maspex-GMW, Lubella, Ekoland system jakości spełniający wymagania  międzynarodowej normy IFS (International Food Standard). IFS to międzynarodowy standard audytowania dostawców i wytwórców produktów spożywczych oznaczonych marką własną. Służy on ujednoliceniu kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych.

Systemy jakości w zakładach Maspex spełniają ponadto wymagania norm jakościowych:

PN-EN ISO 9001:2001 - umożliwia utrzymywanie najwyższej jakości produktów oraz doskonalenie wszystkich procesów związanych z produkcją w firmie.

PN-EN ISO 22 000:2006 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, dzięki któremu kontrola jakości produktów jest prowadzona na każdym etapie procesu ich wytwarzania i pozwala na wyeliminowanie ryzyka dla jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.

Ponadto, spółki wchodzące w skład Grupy Maspex posiadają specjalne certyfikaty, GOST – wymagany na rynku rosyjskim i UKRSEPRO – na Ukrainie; dzięki którym nasze produkty mogą być sprzedawane na rynkach naszych sąsiadów. 

Nasze spółki Tymbark i Ekoland należą do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).  Organizacja ta zrzesza  producentów soków, nektarów i napojów i w ramach swojej działalności podejmujemy liczne inicjatywy, które mają na celu godne reprezentowanie i rozwój branży spożywczej. 

Dodatkowo firma Tymbark od 2003 roku należy do DSK (Dobrowolnego Systemu Kontroli). Dobrowolny System Kontroli jest wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, mając na względzie przyłączenie się do Europejskiego Systemu Kontroli Jakości Soków (EQCS) na równych prawach z podobnymi organizacjami innych krajów. Zgodnie z ideą tego systemu, spółka sama poddaje kontroli swoje produkty i deklaruje produkcję zgodną z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi oraz z dyrektywami i standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. Firma zobowiązuje się również do stałego doskonalenia jakości wytwarzanych soków, nektarów i napojów. 

Spółki Maspex – GMW oraz Tymbark – MWS posiadają świadectwo AEO – Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.