Troska i odpowiedzialność za środowisko naturalne

Firma Maspex od początku swojego istnienia konsekwentnie na co dzień stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, w każdym obszarze swojej działalności.

Do tej pory firma poczyniła w swoich zakładach produkcyjnych  inwestycje proekologiczne o wartości  ponad 175 mln i nadal dba o dalsze inwestycje i rozwój w tym obszarze. Najwyższe standardy proekologiczne.

Maspex ciągle dąży do ulepszania procesów produkcyjnych, stosuje nowoczesne, energooszczędne, wodooszczędne, a przy tym  najbardziej wydajne linie technologiczne. Dba o należyty stan maszyn i urządzeń, posiada nowoczesne magazyny wysokiego składowania. Firma  planuje produkcję w sposób, który zapewnia  maksymalne  wykorzystanie zdolności produkcyjnych; podnosi  także świadomość personelu poprzez częste szkolenia. Dzięki integracji  produkcji z magazynem automatycznym emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszyła się o 25%.

Dziaania_dla_rodowiska_1.JPG

 

Gospodarka niskoemisyjna oraz nowoczesne kotłownie gazowe

Większość zakładów produkcyjnych firmy Maspex posiada Pozwolenia Zintegrowane, które nakładają na firmę obowiązek stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla branży spożywczej. Dlatego też zakłady spółki pracują w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, co oznacza że  firma cały czas dąży do ograniczania zużywanej wody, energii i gazu, a także do zmniejszania ilości powstających ścieków oraz odpadów. Biogaz otrzymywany w procesie oczyszczania ścieków – ponad 6000 m3 na dobę -  zamieniany jest  na energię elektryczną, ciepło i chłód. Jest to możliwe dzięki rozbudowanym systemom  trigeneracji i poligeneracji oraz współspalaniu w zakładowych kotłowaniach.

IMG_1282.jpg

fot. Systemy do kogeneracji

Z kolei zaś nowoczesne kotłownie gazowe, które posiada firma, są wyposażone w wysokiej klasy ekonomizery. Pozwalają one redukować poziom emisji do atmosfery  pyłów,  tlenków siarki, azotu, węgla i dwutlenku węgla. Ich skuteczność to prawie 97%. 

 

 

fot. Nowoczesne kotłownie gazowe

Dziaania_dla_rodowiska_3.JPG

 

Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatnia wody

APPA7172.JPG

W swoich zakładach produkcyjnych spółka inwestuje w budowę i tworzenie nowoczesnych oczyszczalni ścieków, w których stosowane są rozwiązania technologiczne i techniczne najnowszej generacji.

Dodatkowo, we wszystkich zakładach produkcyjnych Maspex posiada stacje uzdatniania wody. Dzięki nim, poprzez stosowanie m.in. ozonowania oraz odwróconej osmozy, można dostosowywać parametry wody do procesów technologicznych. Istotnie jest również to, że budynki zakładu w Wadowicach wykorzystują gruntowe wymienniki ciepła, które wspomagają wentylację budynków oraz ujednolicają poziom temperatury powietrza dostarczanego do budynków, co pozwala minimalizować zużycie energii.

Dziaania_dla_rodowiska_4.JPG

 

Innowacyjna farma fotowoltaiczna

farma_fotowoltaiczna_Tymbark2.jpg

Dodatkowo w zakładzie  w Tymbarku,  powstała nowoczesna farma fotowoltaiczna, dzięki której możliwa jest konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W ramach farmy fotowoltaicznej zostało zamontowanych prawie 4000 paneli  fotowoltaicznych o mocy 1 MW. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu.

Dziaania_dla_rodowiska_2.JPG

 

Segregowanie, recykling oraz oszczędność we wszystkich aspektach działań

Odpady wytworzone w procesie produkcji są zawsze sgregowane i poddawane procesom odzysku oraz recyklingu. Dodatkowo firma każdego dnia minimalizuje skutki oddziaływania na środowisko poprzez m.in. stosowanie zamkniętych obiegów wody,  systemów centralnego mycia, rozbudowę systemów rekuperacji (odzysk energii cieplnej z procesów),  prowadzenie stałego monitoringu zużywanej wody, energii elektrycznej oraz cieplnej, a także właściwą organizację transportu.

dziaania_dla_rodowiska_5.JPG

Współpracujemy tylko  z najlepszymi, certyfikowanymi dostawcami, którzy produkują opakowania z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.  W ciągu kilku ostatnich lat zmniejszyliśmy o 30% gramaturę opakowań plastikowych naszych soków, napojów i nektarów, co oznacza, że tylko w ubiegłym roku zredukowaliśmy wagę opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek o ponad 1500 ton.

Obecnie razem z naszymi dostawcami pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami i testujemy opakowania zawierające w swoim składzie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu 

EKO-PAK_logo.png

Nasza firma jest również członkiem Związku Pracodawców EKO-PAK – jednej z niewielu w Polsce organizacji, która zrzesza największe, międzynarodowe, w tym także polskie firmy, które  wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz producentów opakowań. Misją Związku jest zbudowanie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami.Jako członek Związku Pracodawców EKO-PAK, wspólnie z innymi firmami będziemy dążyć do budowy silnego,  zrównoważonego oraz przejrzystego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Związek pracuje nad wdrożeniem takich rozwiązań prawnych, które nie tylko zwiększą efektywność i trwałość systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, ale też służyć będą wszystkim uczestnikom tego systemu, także konsumentom.

Edukacja najmłodszych

logoKPN-2018.jpg

W ramach odpowiedzialności społecznej spółka prowadzi również program społeczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który jest skierowany do przedszkoli w całej Polsce.  Celem głównym programu jest edukacja dzieci w zakresie dbałości o środowisko. Firma uczy jak na co dzień, w najbliższym otoczeniu segregować śmieci, oszczędzać wodę i energię, dbać o naturę. Łącznie do tej pory w programie wzięło udział  już 4 mln przedszkolaków.