Troska i odpowiedzialność za środowisko naturalne

Maspex od początku swojego istnienia konsekwentnie na co dzień stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w każdym obszarze swojej działalności.

Firma nieustannie poszukuje najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Wszystkie procesy produkcyjne prowadzone są tak, aby ingerencja w naturę była jak najmniejsza.

Wysokie wewnętrzne standardy proekologiczne zgodne są z najsurowszymi normami i przepisami,
a często nawet bardziej restrykcyjne od międzynarodowych standardów w tym obszarze.

Sady_wf_Tymbarku.jpg

Maspex ciągle dąży do ulepszania procesów produkcyjnych, stosuje nowoczesne, energooszczędne, wodooszczędne, a przy tym wydajne linie technologiczne. Dbałość o to oraz o należyty stan maszyn i urządzeń, planowanie produkcji zapewniające wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych, a także podnoszenie świadomości personelu poprzez częste szkolenia, sprawia, że nieustannie dążymy do ograniczania zużywanej wody, energii i gazu, a także do zmniejszania ilości powstających ścieków oraz odpadów. Odpady wytworzone w procesie produkcji są zawsze segregowane i poddawane procesowi recyklingu. Staramy się zamykać obiegi wody i pary chłodniczej w naszych zakładach dzięki wykorzystaniu wód oczyszczonych.  

Oczyszczalnia_ciekow_w_Ekolandzie_2.jpgW zakładach produkcyjnych Maspex inwestuje w budowę i tworzenie nowoczesnych oczyszczalni ścieków, w których stosowane są rozwiązania technologiczne i techniczne najnowszej generacji, ograniczające możliwość negatywnego oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

W zakładach Grupy Maspex funkcjonują również nowoczesne kotłownie gazowe, dzięki którym firma zmniejszyła emisję do atmosfery tlenków siarki, azotu, węgla i dwutlenku węgla przez wykorzystanie biogazów wytwarzanychprzez oczyszczalnie. Firma uruchomiła również  instalacje do kogeneracji ipoligeneracji, czyli technologii polegającej  najednoczesnym wytworzeniu energii elektryczneji cieplnej. W zakładzie w Tymbarku powstałafarma fotowoltaiczna, dzięki której możliwe jest konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Dodatkowo zakład produkcyjny w Olsztynku posiada pozwolenie zintegrowane, które nakłada na firmę obowiązek stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla branży spożywczej. Ma on na celu ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne.

W Wadowicach funkcjonują dwa budynki, które wykorzystują gruntowe wymienniki ciepła. 

Budowa automatycznych magazynów, takich jak powstałe w 2009 r. nowoczesne Centrum Logistyczne M-Logistic w Tychach, jest planowana także przy kolejnych zakładach. 

W ramach odpowiedzialności społecznej spółka prowadzi również program społeczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który jest skierowany do przedszkoli w całej Polsce. Ma on na celu edukację najmłodszych w zakresie ochrony przyrody oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne każdego dnia. Do tej pory udział w programie wzięło już ponad 4 mln dzieci.

Dzięki świadomemu ograniczeniu korzystania z energii elektrycznejna rzecz „zielonej energii” i nowym inwestycjom proekologicznym, Maspex stale i konsekwentnie dąży do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne w każdym obszarze swojej działalności. 

bociany.jpg

 

Od wielu lat do Tymbarku przylatuje para bocianów, która ma swoje gniazdo na kominie zakładu. Bociany długo szukają ekologicznie czystego miejsca, ciszy i przyjaznej atmosfery, w której mogłyby żyć i wychowywać swoje potomstwo. Takie warunki znalazły właśnie 
w zakładzie w Tymbarku.

 

 

 

 dz._dla_srodowiska_1.JPG

dz._dla_srodowiska_2.JPG

dz._dla_srodowiska_3.JPG