#AnnualFoodAgenda

#AnnualFoodAgenda to seria wydarzeń organizowanych w Polsce, Hiszpanii oraz Anglii, których celem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej żywności i żywienia zarówno dzieciom jak i dorosłym. W projekcie finansowanym ze środków EIT Food uczestniczy siedmioro partnerów. Polskę, obok Maspeksu, reprezentuje Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z Olsztyna, Hiszpanię – CSIC, czyli Najwyższa Rada Badań Naukowych i Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie, a także Grupo AN, Wielką Brytanię – Uniwersytet w Cambridge i PepsiCo.

logo_sin_claim.pngDziałania w ramach #AnnualFoodAgenda łączą promocję odpowiedzialnego podejścia do diety i zdrowego stylu życia, troskę o środowisko ze zwiększaniem zainteresowania branżą spożywczą i inspirowaniem konsumentów do poznawania obszarów związanych z żywnością.

Plan organizowanych wydarzeń zakłada włączenie obywateli do publicznej debaty na temat żywności i żywienia, a także ułatwienie dialogu środowiska akademickiego, przemysłu, biznesu z konsumentami. W ciągu roku partnerzy zorganizują łącznie 32 tematyczne wydarzenia angażujące różne grupy odbiorców, a zwłaszcza najmłodszych konsumentów.

Zaplanowane działania skupiają się wokół czterech obszarów – planowanych według sezonów, czyli kolejnych kwartałów w ciagu roku. Każdy będzie rozwijał poszczególne tematy związane z przyszłością żywności.

Tematy na kolejne kwartały oraz agenda wydarzeń:

Q1

Zaufanie do żywności (Trust in food)    

warsztaty organizowane w pierwszym kwartle mają na celu wspieranie świadomych postaw konsumenckich i wzmacnianie zaufania do żywności                                                                                                    

 

"Jem, bo ufam – interaktywne warsztaty w laboratoriach badań nad żywnością"

Data: 2, 8 i 16 marca 2019

Miejsce: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

 

Warsztaty dla uczniów 4 i 5 klas szkoły podstawowej "Budowanie zaufania do żywności"

Data i godzina: 21 marca 2019, godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek

Q2  

Trendy i konsumenci przyszłości (Food trends and future consuments) 

wydarzenia w drugim kwartale będą poświęcone zachowaniom konsumentów oraz trendom w żywności

 

Warsztaty dla studentów "Trendy konsumenckie w żywności"

Data i godzina: 16 kwietnia 2019, godz. 13.15-15.00

Miejsce: Klub Grota 2, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (Klub mieści się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Budynek “Księżówka”)

 

Warsztaty „To już jutro – trendy w żywności i konsumenci nowej generacji”

Data i godzina: 8 czerwca 2019, godz. 12.00-16.00

Miejsce: Olsztyńska starówka (warsztaty odbyły się podczas Rodzinnego Pikniku Polskiej Akademii Nauk)

Q3

Zdrowe odżywianie (Healthier nutrition)

eventy organizowane w trzecim kwartale mają na celu poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia

 

 „Inspirujące fakty o żywności i odżywianiu” dwudniowe wydarzenie w ramach Dni Otwartych Maspexu

Data i godzina: 16 września 2019, Wadowice, g. 8.45 – 17.00; 17 września 2019, Tychy, g. 9.00-17.00

Miejsce:
Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice oraz Ekoland Sp. z o.o., ul. Strefowa 2, 43-100 Tychy

 

„Jesteś tym co jesz – Noc Naukowców z EIT Food”

Data i godzina: 27 września 2019, g. 11.00-20.00

Miejsce: Galeria Warmińska, Tuwima 26, 10-748 Olsztyn

Q4

 Zrównoważony rozwój żywności (Food Sustainability)

inicjatywy organizowane w czwartym kwartale mają wzmacniać zrozumienie konsumentów na temat wpływu produkcji i konsumpcji na ślad ekologiczny oraz promowanie rozwiązań bio-ekonomicznych

 

 „Żywność otwarta na świat z EIT Food” podczas Festiwalu Przemiany

Data i godzina: 4 października 2019, g.11.00-18.00

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

 

Mikołajki ZERO WASTE z EIT Food

Data i godzina: 6 grudnia 2019, g. 9.00-15.30

Miejsce: Czarny Groń, Osiedle Praciaki 91, 34-125 Rzyki


Strona projektu #AnnualFoodAgenda:

http://annualfoodagenda.com/ 

eit_plus_tekst_dugi.JPG