MASPEX – GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

MASPEX – GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805730, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5510007647, kapitał zakładowy: 1 635 131 050,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------