MASPEX FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod pod numerem KRS 0000788644,
której akta rejestrowe przechowywane
 są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP: 5512640426, kapitał zakładowy:136 005 000,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------