Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

Dotyczy: zamówienia p.n. „Wykonanie analizy makro- i mikroskładników podłoża” realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych” („Projekt”), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ