Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy: zamówienia na dostawę składanych skrzyniopalet z pokrywami z przeznaczeniem dofermentowanych warzyw realizowanego w ramach projektu pn. „Wpływ szczepówstarterowych bakterii kwasu mlekowego na jakość i właściwości prozdrowotneproduktów owocowo-warzywnych” realizowanego przez Fruktus Agros Nova Sp. z o.o.Sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Z treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ