Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

B2B WINE & SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej

adres: 05-532 Łubna, ul. Łubińska 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667347, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231343261, REGON: 366780916, BDO: 000478765, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł