Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

„EKOLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 2

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046638, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5510007831, REGON: 070400156, kapitał zakładowy: 26 629 200,00 zł

 

  • OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK – 4.02.2021 r.

Zarząd spółki „EKOLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046638, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice– Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5510007831, REGON: 070400156, BDO: 000008558, kapitał zakładowy w wysokości 26 629 200,00 zł (,,Spółka Przejmowana ,,EKOLAND”) działając na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) niniejszym ogłasza, że w dniu 2 lutego 2021 r. Zarządy łączących się spółek tj. Spółki Przejmowanej „EKOLAND” ze spółkami: TYMBARK-MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tymbarku (KRS0000879979), (,,Spółka Przejmująca”), T-MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tymbarku (KRS 0000697085), ,,M-LOGISTIC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach ( KRS 0000231593)  (T-MWS, ,,EKOLAND”, ,,M-LOGISTIC” łącznie ,,Spółki Przejmowane”) uzgodniły, przyjęły i podpisały Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Przejmowanej ,,EKOLAND” udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. Będzie on publikowany na stronie internetowej Spółki Przejmowanej ,,EKOLAND” nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA – EKOLAND sp. z .o.o.

PLAN POŁĄCZENIA TYMBARK MWS sp z o o 02.02.2021

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia TYMBARK MWS sp. z o.o.