Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

„EKOLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 2

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046638, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5510007831, REGON: 070400156, kapitał zakładowy: 26 629 200,00 zł