Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

„M-LOGISTIC” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231593, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512392655, REGON: 120030212, BDO: 000020732, kapitał zakładowy: 53 240 400,00 zł