Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Maspex, w obszarze wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) z obszaru wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych. Planowane do nabycia są sprzęt i aparatura do Laboratorium 3D jak również wyspecjalizowane oprogramowanie i wiedza do odpowiedniego gromadzenia, przetwarzania danych, które pozwolą na wdrożenie innowacji procesowej jaką jest zoptymalizowanie zarządzania ekspozycjami sklepowymi w oparciu o analizę i przewidywanie zachowań zakupowych shopperów.

W wyniku przeprowadzonych prac, specjalnie powołany zespół B+R realizować będzie cykl prac badawczych, w ramach których opracowany zostanie m.in. w pełni automatyczny system konstruowania indywidualnych ofert dla poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej (PSD). Całość działań przyczyni się do zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki i Grupy, a połączenie ze sobą kilku obszarów z różnych dyscyplin: big data, geolokalizacja, psychologia konsumenta, architektura inteligentnych sieci, wizualizacja, video content analytics i wielu innych, doprowadzi do powstania unikalnych innowacji procesowych w branży.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I / Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wartość projektu ogółem: 8 364 000,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 904 000,00 PLN