Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

MASPEX FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pod numerem KRS 0000788644, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512640426, kapitał zakładowy: 400.719.650,00 zł