Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod pod numerem KRS 0000788644,
której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5512640426, kapitał zakładowy: 400.719.650,00 zł

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Maspex Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 14.12.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MASPEX FOOD Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021

————————————————————————————————————————————————————————

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020