Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod pod numerem KRS 0000788644,
której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5512640426, kapitał zakładowy:306 719 650,00 zł

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020

Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału MASPEX – GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach