Skroluj
Ekologia14 września 2022

GRUPA MASPEX INWESTUJE W ROZWÓJ OZE W SWOICH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

Fotowoltaika, biogaz oraz kogeneracja to rozwiązania, które w swoich zakładach produkcyjnych rozwija Grupa Maspex. Instalacje do wykorzystywania energii słonecznej funkcjonują już w 4 zakładach, a kolejne będą uruchamiane. Grupa posiada również 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków, które wytwarzają biogaz oraz korzysta z systemów do kogeneracji. Inwestycje te wpisują się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”, w której Maspex określił swoje cele do 2030 r. Jednym z nich jest osiągnięcie do 20 proc. energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej w zakładach produkcyjnych. 

Grupa Maspex pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW uruchomiła w 2016 r. w Tymbarku. Kolejne instalacje zaczęły działać w tym roku w Wadowicach, Olsztynku
i w Lublinie. To jednak nie koniec, w 2023 r. firma uruchomi kolejne instalacje w Wadowicach, Tymbarku oraz Łowiczu i łącznie będzie ich mieć już siedem.

W zależności od lokalizacji nasze instalacje mają moc od 0,5 MW do 2 MW. Skala naszych inwestycji w OZE rośnie z roku na rok. Obecnie są one już wielomilionowe. Dzięki rozwojowi fotowoltaiki oraz kogeneracji sukcesywnie zwiększymy udział OZE w naszym bilansie energetycznym i coraz bardziej uniezależniamy się od zewnętrznych źródeł energii. Szacujemy, że po realizacji inwestycji, które zamkniemy w 2023 r., udział energii z OZE w Grupie Maspex będzie bliski poziomu 20 proc. W kręgu naszych analiz są również biogazownie, które pozwoliłyby efektywnie wykorzystać część powstających w naszych zakładach odpadów – mówi Piotr Romańczuk, Dyrektor Ochrony Środowiska w Grupie Maspex.

Po uruchomieniu inwestycji w Olsztynku moc instalacji fotowoltaicznej pozwoli zapewnić już do ok. 40 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w magazynie wysokiego składowania. W Tymbarku po ukończeniu nowych instalacji, farmy będą pokrywały łącznie do 1/5 rocznego zapotrzebowania zakładu na prąd.

W swoim miksie energetycznym Grupa Maspex wykorzystuje również energię z biogazu. Powstaje on w trzech nowoczesnych oczyszczalniach ścieków, które znajdują się w Tymbarku, Tychach i w Olsztynku. Oczyszczalnie odzyskują wodę ze ścieków oczyszczonych, a pozyskany w tym procesie biogaz, dzięki reaktorom do beztlenowego oczyszczania ścieków, staje się wsadem energetycznym do wytwarzania produktów (w całości odzyskiwany i spalany w kotłowniach). W zakładzie w Tymbarku ok. 10 proc. zużycia gazu pochodzi z własnego reaktora.

Biogaz otrzymywany w procesie oczyszczania ścieków – ponad 6000 m3 na dobę – zamieniany jest na energię elektryczną, ciepło i chłód. Jest to możliwe dzięki rozbudowanym systemom kogeneracji, trigeneracji i poligeneracji oraz współspalaniu w zakładowych kotłowniach.

Do tej pory sfinalizowane inwestycje proekologiczne Grupy Maspex w zakładach produkcyjnych sięgnęły ponad 200 mln zł.

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS