Skroluj

Strefa specjalisty

Specyfikacja naszych działów

Dział sprzedaży B2B – zajmuje się współpracą z Klientami instytucjonalnymi z Polski i koncernami międzynarodowymi z segmentu spożywczego. Naszymi odbiorcami są m.in. międzynarodowe koncerny spożywcze, wiodący producenci jogurtów oraz firmy z sektora cukierniczego i convenience. Głównym zadaniem, jakie stoi przed kanałem B2B jest dopasowanie istniejącej oferty lub opracowanie produktu pod kątem specjalistycznych potrzeb Klienta.

Dział Badań i Rozwoju – aby powstał nowy produkt, pierwsze musi zostać stworzona jego receptura i opracowany proces technologiczny. Pracujący w Dziale Badań i Rozwoju technolodzy zajmują się doborem składników, opracowywaniem nowych smaków i udoskonalaniem już istniejących, tak, by Konsumenci byli jeszcze bardziej zadowoleni ze smaków naszych produktów. Pracowników charakteryzują takie cechy jak dokładność, sumienność oraz zaangażowanie w powierzane zadania.

Dział Marketingu – to ludzie, którzy kreację łączą z analityką. Tutaj tworzy się świat każdej z naszych marek. Specjaliści z tego obszaru dbają o każdy szczegół, który buduje obraz produktów w oczach konsumentów. Możliwość pracy z najlepszymi markami i odpowiedzialność za ich pozycję na rynku to codzienne wyzwania pracowników Brand Marketingu.

Dział Customer Marketingu – O tym, jak strategię marketingową efektywnie przenieść bezpośrednio do sklepu i co wpływa na proces decyzyjny w trakcie zakupów wiedzą wszystko. Na tej podstawie w swojej pracy projektują, wdrażają, koordynują i oceniają działania promocyjne. Właściwy układ produktów na półce i dodatkowych ekspozycjach, ich obecność w odpowiednim miejscu i czasie mają kluczowe znaczenie.

Dział Finansowo-Księgowy – obejmuje Finanse, Księgowość, Kontroling, Dział Rozliczeń. Ich praca polega na tworzeniu narzędzi do efektywnego planowania i na  dostarczaniu bieżącej informacji o uzyskiwanych wynikach, na ciągłym kontakcie z naszymi z klientami zewnętrznymi (Kontrahenci, Banki, Urzędy, Sądy) dla zapewnienia płynności finansowej oraz wypełnienia ustawowych obowiązków. W tym Dziale niezbędna jest otwartość na zmiany, umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i pracy w zespole.

Dział GTM – analizuje m.in. rynek, na którym funkcjonujemy oraz zachowania naszych konsumentów, a także tworzy rekomendacje działań dystrybucyjnych i handlowych mających za zadanie efektywne docieranie z produktem do sklepu.

Dział Graficzny – to dwa zespoły (Projektowy i Prepressowy) uzdolnionych osób, które wpływają na to, jak wygląda świat naszych marek, produktów  i programów społecznych. Właściwa kompozycja, odpowiedni dobór kolorów, wrażliwość na estetykę i do tego wiedza techniczna to tylko niektóre z elementów charakteryzujących działania Graficznego.

Dział Handlowy – Dział Handlowy Maspeksu jest jednym z największych w kraju. Zajmuje się sprzedażą produktów zarówno w kanale tradycyjnym (hurt i detal), jak i nowoczesnym (sieci handlowe). Wachlarz stanowisk, jakie zajmują Pracownicy tego Działu odzwierciedla olbrzymią skalę działania naszej firmy – pracują tu między innymi Merchandiserzy, Przedstawiciele Handlowi i Kierownicy Regionów dbający o doskonałą sprzedaż naszych produktów na terenie całej Polski.

Dział HR – Będąc pracodawcą odpowiedzialnym społecznie, firma zapewnia pracownikom szereg działań, wpływających na rozwój kompetencji. Identyfikacją potrzeb szkoleniowych, organizacją i koordynacją programów dokształcających, koordynacja działań z obszaru Oceny 360 oraz Modelu Kompetencyjnego zajmują się specjaliści z Teamu Szkoleń. W ramach Działu HR intensywnie pracuje także Team Rekrutacyjny, którego główny zadaniem jest zapraszanie do współpracy najlepszych kandydatów oraz koordynowanie Procesu Onboardingu. W tym Dziale znajdziesz również Team Trenerów odpowiadający m.in. za podnoszenie kompetencji wśród kadry managerskiej oraz Team HRBP, który w naszych Zakładach Produkcyjnych działa w obszarze zadań HR.

Dział IT – odpowiada za utrzymanie i development centralnych aplikacji biznesowych, których używają Pracownicy z wszystkich Działów naszej firmy w Polsce i za granicą. Zarządzają również sieciami LAN i WAN, oraz systemami komunikacyjnymi – poczta elektroniczna, systemy wideokonferencyjne. Są również odpowiedzialni za szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo oraz za wysokodostępne systemy serwerowe. W Dziale IT pracują doświadczeni inżynierowie, informatycy, specjaliści od aplikacji, programowania, baz danych, systemów sieciowych i serwerowych, którzy poszukują również nowych technologii na rynku, takich jak: IoT, sztuczna inteligencja, machine learning i inne.

Dział Jakości – ma zagwarantować dostawę do klienta wyrobu spełniającego lub nawet przewyższającego jego wymagania. Dla firmy daje to pozytywny wizerunek na rynku i znacznie ułatwia dalszy rozwój.

Dział Kadr – zatrudnia łącznie ponad 7 500 osób. Na co dzień dbają o to, by wszystkie procedury związane z zatrudnieniem były realizowane zgodnie z literą prawa, jak również o prawidłowe rozliczanie pensji, czasu pracy czy urlopów.

Dział Logistyki – zajmuje się planowaniem i analizowaniem miejsc magazynowych, rozpracowywaniem tras dostaw i koordynacją transportu towarów. Pracowników charakteryzują takie kompetencje jak dobra organizacja pracy, operatywność i samodzielność w działaniu. Pracują oni w jednym celu: by produkty Maspeksu docierały do Klientów na czas i w odpowiedniej ilości.

Dział Marek Obcych – odpowiada przede wszystkim za prowadzenie współpracy i sprzedaży z Klientami w zakresie usługowej produkcji pod marką klientów (tzw. private label).

Dział Media&Digital – decyzje o realizacji kampanii w poszczególnych mediach zapadają właśnie tutaj. Do zadań pracujących tu specjalistów należy m.in. precyzyjne planowanie, w jakim medium zobaczymy reklamę Kubusia, Tymbarku czy Lubelli: czy będzie to telewizja, Facebook czy może postawimy na współpracę z influencerami. W tym dziale odpowiadają również za budowanie aplikacji mobilnych, konstruowanie konkursów czy akcji w digitalu, obecności kontentowej w takich kanałach jak YouTube, dbanie o nasze strony internetowe oraz częściową komunikację w mediach społecznościowych. W tym dziale cenne są umiejętności planowania, analizowania, bycia na bieżąco z najnowszą wiedzą w zakresie digitalu i odpowiadania na szybko zmieniające się trendy w tym środowisku.

Dział DMD – został powołany aby maksymalizować efektywność biznesową poprzez odpowiednie kolekcjonowanie, przetwarzanie i wnioskowanie z danych przygotowując rekomendacje dla klienta wewnętrznego. Mamy możliwość dołączania kolejnych, ważnych zbiorów danych ze źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych aby na ich podstawie analizować, monitorować, alertować i to właśnie w tej chwili robimy – wykorzystujemy do tego narzędzie Qlik do podstawowego raportowania jak i kompetencje zespołu analitycznego.

Dział Obsługi Klienta – dba o zapewnienie realizacji zamówień Klientów naszych poszczególnych struktur i Business Unitów. Ważne są dla nich dobre relacje z naszymi Partnerami oraz sprawność realizowanych zleceń.

Dział Planowania Produkcji – jest kluczowy w kontekście rentowności firmy. Zatrudnieni w nim specjaliści dbają o to, by każdy z produktów wytwarzany oraz dostarczony był w odpowiednich dla aktualnych potrzeb rynku ilościach, terminach oraz lokalizacjach. Dział ten współpracuje z wieloma innymi Działami, m. in. z Działami Marketingu, Zakupów, Sprzedaży, a także z Produkcją czy  Logistyką. Na podstawie różnego typu analiz specjaliści pracujący w tym Dziale wypracowują działania optymalizujące różne aspekty działania całego łańcucha dostaw, jak złożone procesy produkcyjne, planistyczne oraz logistyczne.

Magazyn – to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Magazyn – ma przyjąć, przechować i wydać  surowce, opakowania i wyroby gotowe. Do podstawowych zadań pracowników magazynów należy rozładunek i załadunek środków transportowych oraz zaopatrzenie w surowce i opakowania hal produkcyjnych.

Dział Prawny – zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek Grupy Maspex, wspierając funkcjonowanie i rozwój jej biznesu w kraju i zagranicą. Dział Prawny udziela, w każdym zakresie działalności Grupy, koniecznego wsparcia doradczo-konsultacyjnego oraz wykonawczego wszystkim innym Działom firmy, a w szczególności Działom operacyjnym.

New Product Development – tu zaczyna się idea każdego produktu, badając trendy, oczekiwania i potrzeby Konsumentów. Innowacyjność, otwartość na nowości i kreatywność to cechy potrzebne do pracy NPD. Doskonale odnajdą się tu osoby zainteresowane śledzeniem rynku, niebojące się nowych wyzwań. Kierunki studiów przydatne w pracy w Dziale NPD to m.in. socjologia czy marketing.

Produkcja – zatrudnieni specjaliści zajmują się realizacją i koordynacją bieżących strategii produkcyjnych stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Eksperci z obszaru Produkcji usprawniają i optymalizują złożone procesy produkcyjne.

Dział Public Relations – zajmuje się dbaniem o pozytywny wizerunek naszej firmy w jej otoczeniu, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Tu pracują specjaliści realizujący działania w obszarze komunikacji, informując na bieżąco Pracowników oraz Konsumentów o wszelkich aktywnościach podejmowanych przez firmę. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) realizujemy m. in. jedne z największych ogólnopolskich programów społecznych dla dzieci i młodzieży, wspieramy lokalne społeczności, prowadzimy kampanie edukacyjne oraz przygotowujemy akcje i programy dla Pracowników i ich rodzin. Ważna jest tu skrupulatność, jak i kreatywność.

Dział Zakupów – Dział ten odpowiedzialny jest za zakup wszelkiego rodzaju surowców i opakowań optymalnej jakości i w konkurencyjnej cenie potrzebnych do produkcji we wszystkich lokalizacjach firmy. Dbają także o to, by zapewnić ciągłość produkcji w warunkach dynamicznych zmian rynkowych. Specjaliści pracujący w tym dziale zajmują się przede wszystkim pozyskiwaniem i negocjowaniem ofert zakupowych, poszukiwaniem bezpiecznych i innowacyjnych materiałów do produkcji oraz budowaniem dobrych relacji z dostawcami. Dział ten przestrzega wysokich wewnętrznych standardów, zgodnych z najsurowszymi normami i przepisami.

Business Unit Export – celem tej jednostki biznesowej jest rozwijanie sprzedaży naszych brandowych produktów z oferty Food i Beverages na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży zagranicznej stanowi obecnie 32% przychodów firmy. Przed Pracownikami Exportu odpowiedzialnymi za współpracę z ponad 60 krajami świata stawianych jest wiele ciekawych wyzwań. Obszary, za jakie odpowiadają specjaliści z tego zespołu, to m.in.: dbanie o nawiązane relacje handlowe, sporządzanie ofert handlowych i negocjowanie ich warunków, a także pozyskiwanie nowych Kontrahentów. To właśnie oni reprezentują nas także na wielu prestiżowych zagranicznych targach i spotkaniach B2B. Każdy dzień pracy z klientem zagranicznym daje możliwość rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji z wykorzystaniem znajomości języków obcych, negocjacji w różnych kręgach kulturowych oraz kompetencji handlowych.

Dział Zarządzania Innowacjami – odpowiada za budowanie ekosystemu innowacji w firmie oraz pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na wdrażanie ambitnych i nowatorskich projektów. Projekty realizowane w tym dziale pozwalają nie tylko na prowadzenie prac B+R nad innowacjami produktowymi czy procesowymi, ale również na wprowadzanie w życie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz polityki pro środowiskowej. Działalność tego działu cechuje współpraca ze wszystkimi działami w firmie a także z partnerami zewnętrznymi, takimi jak uniwersytety, jednostki badawcze, klastry, stowarzyszenia, fundacje, start-up’y zarówno z Polski jak i zagranicy. Dział Zarządzania Innowacjami dba o wizerunek Maspeksu jako Lidera Innowacji w kraju oraz w Europie.

Dział Administracji – to niejako wizytówka firmy, ponieważ jest łącznikiem pomiędzy Klientami zewnętrznymi a poszczególnymi działami w firmie. Organizacyjnie dział jest podzielony na trzy sekretariaty obsługujące poszczególne  biurowce oraz dodatkowo – sekretariat Zarządu. Zadaniem działu, jest odciążanie innych działów w codziennych obowiązkach oraz usprawnianie komunikacji pomiędzy nimi. Sekretariat, to kopalnia wiedzy o podziale organizacyjnym i funkcjonowaniu firmy oraz miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w organizacji podróży służbowych, wysyłce korespondencji i przygotowaniu spotkań oraz złożyć zamówienia, np. na artykuły biurowe czy wizytówki. Podsumowując, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć informację lub kogo poprosić o pomoc, zwróć się do Sekretariatu w biurowcu, w którym pracujesz.

Dział BHP – jest połączony z ochroną środowiska. Zajmuje się przede wszystkim szkoleniami BHP dla pracowników, organizacją dodatkowych kursów (np. z pierwszej pomocy, obsługi wózków jezdniowych, wciągników itp.), przeglądami warunków pracy na wydziałach produkcyjnych, ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach, sporządzaniem dokumentacji powypadkowej, ochroną przeciw pożarową  w zakładzie, sprawozdawczością związaną z ochroną środowiska i współpracą z organami nadzoru nad warunkami pracy (WIOŚ, PIP, PIS).

Dział Business Development  – stanowi ważną część organizacji, wspierając ją w rozwoju i poprawie efektywności poprzez zarządzanie projektami i inicjatywami. Dzięki temu, firma jest w stanie sprostać dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, poszukiwać innowacyjnych rozwiązań oraz wdrażać je w życie, co zwiększa jej przewagę konkurencyjną oraz przynosi dodatkową wartość. W ramach Działu Business Development istnieją trzy zespoły projektowe. Zespół Produktowy, którego Project Managerowie są odpowiedzialni za wprowadzanie nowości na rynek z całego portfolio Grupy Maspex. Z kolei Zespół Projektów Ogólnoorganizacyjnych zarządza projektami usprawniającymi działanie firmy, a także jest odpowiedzialny za standaryzację procesu zarzadzania projektami, wdrażanie najlepszych praktyk w tym zakresie, a także budowanie i dzielenie się wiedzą projektową w całej organizacji. Natomiast Zespół Disruption skupia się na poszukiwaniu obszarów do usprawnień, a także nowatorskich rozwiązań biznesowych i organizacyjnych poprzez m.in. prowadzenie warsztatów i facylitacji oraz podważanie statusu quo.

W firmie działają także specjaliści w Działach Technicznych oraz Mechanicznych, którzy dbają o sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie wszystkich sprzętów i maszyn.