Skroluj

Standardy komunikacji marketingowej

Preambuła

Stworzyliśmy niniejsze standardy jako deklarację dla naszych pracowników, współpracowników, wszystkich podmiotów oraz ich pracowników tworzących treści marketingowe, które są udostępniane w jakikolwiek sposób we wszystkich formach komunikacji na rzecz każdej naszej marki.

Jesteśmy świadomi wagi i wpływu komunikacji marketingowej na wizerunek poszczególnych Brandów, a także całej Grupy i powiązanych z nią podmiotów. W związku z tym zobowiązujemy się do nie wykonywania jakichkolwiek działań, które negatywnie wpłynęłyby na wizerunek ww. podmiotów lub produktów w oczach opinii publicznej, godziłyby w dobre imię lub renomę Brandów lub Grupy Maspex.

Będziemy przestrzegać zasad obowiązującego prawa, współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a wszelkie działania podejmowane będą w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze ich szczególny wpływ na społeczny wizerunek Grupy Maspex oraz jej Brandów.

W komunikacji szanujemy każdego, niezależnie od jego wieku, płci, rasy, wykształcenia pochodzenia, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub politycznych.

Nie dopuszczamy treści, które obrażają uczucia religijne, propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu bądź kwestionują prawdę historyczną.

Zobowiązujemy się z uważnością podchodzić do treści, aby nie były wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne.

Działalność marketingowa będzie wykonywana z poszanowaniem praw osób trzecich, a w szczególności ich prywatności, praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji.