Skroluj

EIT Food

EIT Food (European Institute of Innovation & Technology Food) to europejska wspólnota wiedzy i innowacji działająca w obszarze żywności, która powstała w 2016 roku jako międzynarodowe konsorcjum. Ma na celu uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Odbywa się to poprzez działania najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, które jako wspólnota dążą do rozwiązywania największych wyzwań w sektorze. Konsorcjum EIT Food skupia ponad 50 partnerów z 13 krajów Europy. Planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum na czas 7 lat jego działalności wynosi ponad 400 milionów euro.

 

Projekty realizowane w ramach konsorcjum EIT Food skupiają się w czterech obszarach: innowacje (Innovation), przedsiębiorczość (Business Creation), edukacja (Education) oraz komunikacja (Communication).

Maspex w 2018 roku był zaangażowany w realizację 6 projektów, a od w 2019 uczestniczy w kolejnych 12.

 

 

Projekty prowadzone w 2019 roku to:

· OLEOGELS – praca nad uzyskaniem zdrowego i pozyskiwanego w zrównoważony sposób zamiennika oleju palmowego i tłuszczów nasyconych do użycia w produktach do smarowania.

· Wykrywanie składników ziaren zbóż – projekt poświęcony bezpieczeństwu żywności, które wymaga pełnej identyfikowalności składników upraw w całym łańcuchu dostaw. Badanie charakterystyki ziarna w sposób ciągły podczas zbiorów pozwoli na lepszą selekcję surowca, co poprawi logistykę i wydajność w kolejnych etapach przetwarzania, jak również umożliwi wygenerowanie precyzyjnej mapy wydajności poszczególnych obszarów badanych pól.

· EIT Food Digital Marketplace for Side Streams – celem którego jest zagospodarowanie odpadów w przemyśle spożywczym, poprzez skuteczną ich identyfikację oraz zbudowanie platformy kojarzącej wytwórców odpadów z ich odbiorcami, co w konsekwencji przyczyni się do powstania globalnej biogospodarki w obiegu zamkniętym.

· Wykorzystanie wytłoków owocowych jako pożywki dla larw owadów – wykorzystanie larw jako karmy dla drobiu, przyczyniające się do dobrostanu zwierząt, potencjalnie zmniejszy zapotrzebowanie na antybiotyki, a zarazem pozwoli wykorzystać odpady produkcyjne (wytłoki).

· EIT Food RIS Solutions – wyzwanie dla studentów, które ma na celu zaangażowanie ich do wspólnej pracy nad rozwiązaniami o znaczeniu przemysłowym. Wybrane grupy studentów będą rozwijać swoje pomysły przy wsparciu profesjonalistów firmy Maspex oraz pracowników akademickich. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone na Foodhaton – wydarzenie, podczas którego zespoły podzielą się swoimi rozwiązaniami i wnioskami.

· The #AnnualFoodAgenda – cykl wydarzeń angażujących konsumentów i zachęcających ich do myślenia o jedzeniu i podejmowania rozważnych decyzji związanych z żywieniem. Program szczególnie uwzględnia najmłodszych konsumentów i obejmuje szereg działań takich jak warsztaty, interaktywne wystawy czy pikniki naukowe. Działania mają na celu promowanie dialogu między ekspertami (w tym biznesowymi – Maspex), konsumentami i środowiskiem akademickim.

Więcej informacji: http://annualfoodagenda.com/

· Program studiów magisterskich Master in Food Systems – EIT Food wprowadza kompleksowy program studiów magisterskich zorganizowany przez 10 instytucji akademickich i partnerów przemysłowych z całej paneuropejskiej sieci partnerskiej, gdzie Maspex pełni rolę doradczą oraz potencjalnie pozyska wysoce kreatywnych studentów na staże.

Więcej informacji: https://www.eitfoodacademy.eu/masters-1

· Professional Development Framework – działania opierają się na opracowaniu zintegrowanego programu szkoleń dla wykwalifikowanej i innowacyjnej kadry pracowniczej. Pięć programów pilotażowych ma skupić się na rozwoju dla różnych grup: absolwentów, uznanych pracowników (technicznych i kierowniczych), najlepszych talentów i przedsiębiorców.

Więcej informacji: https://www.eitfoodacademy.eu/professionals/frontrunners

· EIT Food RIS Fellowships – współorganizacja stypendiów dla zdolnych studentów uczelni zagranicznych, wraz z realizacją programu stażowego, gdzie Maspex ma okazję pozyskać wartościowe talenty do kadry pracowników.

Więcej informacji: http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/#about

· EIT Food Summer School – kontynuacja letniej szkoły dla młodych profesjonalistów.

· RIS Consumer Engagement Labs – badania, które w przeciwieństwie do typowych paneli sensorycznych i badań konsumenckich, nie będą obejmować testowania przykładowych produktów, ale innowacyjne podejście do współtworzenia nowych propozycji w obszarze produktów spożywczych, gdzie Maspex uzyska dostęp do nowych możliwości badawczych konsumentów.

· SEEDBED – program ten ma na celu zachęcenie młodych przedsiębiorczych osób do założenia firmy, jak również rozwój start-upów, poprzez dostarczenie im unikalnych narzędzi oraz wsparcia mentorów biznesowych. Maspex będzie miał wczesny dostęp do grupy nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze spożywczym oraz możliwość kreowania rozwoju wybranego.

 

 

Projekty EIT Food, w ramach których Maspex współpracował w 2018 to:

· Zwiększenie wartości odżywczej wybranych odmian pomidorów najkorzystniejszych do uprawy w krajach o klimacie umiarkowanym, z przeznaczeniem dla przetwórstwa.

· Prace nad identyfikacją ziarna pszenicy zanieczyszczonej mykotoksynami przy użyciu technologii Precision Farming.

· Zagospodarowanie wytłoków owocowych oraz larw owadów, jako karmy wpływającej na polepszanie dobrostanu i bezpieczeństwa hodowli drobiu.

· Opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania własnością intelektualną w sektorze spożywczym dla nowopowstałych firm i start-upów.

· EIT Food RIS Fellowships – współorganizacja stypendiów dla zdolnych studentów uczelni zagranicznych, wraz z realizacją programu stażowego, gdzie Maspex miał okazję pozyskać wartościowe talenty do kadry pracowniczej.

· EIT Food Summer School – współorganizacja letniej szkoły rozwoju nowych produktów dla młodych profesjonalistów przemysłu spożywczego.

Projekty EIT Food

EIT Food (European Institute of Innovation & Technology Food) to europejska wspólnota wiedzy i innowacji działająca w obszarze żywności, która powstała w 2016 roku jako międzynarodowe konsorcjum. Ma na celu uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Odbywa się to poprzez działania najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, które jako wspólnota dążą do rozwiązywania największych wyzwań w sektorze. Konsorcjum EIT Food skupia ponad 50 partnerów z 13 krajów Europy. Planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum na czas 7 lat jego działalności wynosi ponad 400 milionów euro.

 

Projekty realizowane w ramach konsorcjum EIT Food skupiają się w czterech obszarach: innowacje (Innovation), przedsiębiorczość (Business Creation), edukacja (Education) oraz komunikacja (Communication).

Maspex w 2018 roku był zaangażowany w realizację 6 projektów, a od w 2019 uczestniczy w kolejnych 12.

 

 

Projekty prowadzone w 2019 roku to:

· OLEOGELS – praca nad uzyskaniem zdrowego i pozyskiwanego w zrównoważony sposób zamiennika oleju palmowego i tłuszczów nasyconych do użycia w produktach do smarowania.

· Wykrywanie składników ziaren zbóż – projekt poświęcony bezpieczeństwu żywności, które wymaga pełnej identyfikowalności składników upraw w całym łańcuchu dostaw. Badanie charakterystyki ziarna w sposób ciągły podczas zbiorów pozwoli na lepszą selekcję surowca, co poprawi logistykę i wydajność w kolejnych etapach przetwarzania, jak również umożliwi wygenerowanie precyzyjnej mapy wydajności poszczególnych obszarów badanych pól.

· EIT Food Digital Marketplace for Side Streams – celem którego jest zagospodarowanie odpadów w przemyśle spożywczym, poprzez skuteczną ich identyfikację oraz zbudowanie platformy kojarzącej wytwórców odpadów z ich odbiorcami, co w konsekwencji przyczyni się do powstania globalnej biogospodarki w obiegu zamkniętym.

· Wykorzystanie wytłoków owocowych jako pożywki dla larw owadów – wykorzystanie larw jako karmy dla drobiu, przyczyniające się do dobrostanu zwierząt, potencjalnie zmniejszy zapotrzebowanie na antybiotyki, a zarazem pozwoli wykorzystać odpady produkcyjne (wytłoki).

· EIT Food RIS Solutions – wyzwanie dla studentów, które ma na celu zaangażowanie ich do wspólnej pracy nad rozwiązaniami o znaczeniu przemysłowym. Wybrane grupy studentów będą rozwijać swoje pomysły przy wsparciu profesjonalistów firmy Maspex oraz pracowników akademickich. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone na Foodhaton – wydarzenie, podczas którego zespoły podzielą się swoimi rozwiązaniami i wnioskami.

· The #AnnualFoodAgenda – cykl wydarzeń angażujących konsumentów i zachęcających ich do myślenia o jedzeniu i podejmowania rozważnych decyzji związanych z żywieniem. Program szczególnie uwzględnia najmłodszych konsumentów i obejmuje szereg działań takich jak warsztaty, interaktywne wystawy czy pikniki naukowe. Działania mają na celu promowanie dialogu między ekspertami (w tym biznesowymi – Maspex), konsumentami i środowiskiem akademickim.

Więcej informacji: http://annualfoodagenda.com/

· Program studiów magisterskich Master in Food Systems – EIT Food wprowadza kompleksowy program studiów magisterskich zorganizowany przez 10 instytucji akademickich i partnerów przemysłowych z całej paneuropejskiej sieci partnerskiej, gdzie Maspex pełni rolę doradczą oraz potencjalnie pozyska wysoce kreatywnych studentów na staże.

Więcej informacji: https://www.eitfoodacademy.eu/masters-1

· Professional Development Framework – działania opierają się na opracowaniu zintegrowanego programu szkoleń dla wykwalifikowanej i innowacyjnej kadry pracowniczej. Pięć programów pilotażowych ma skupić się na rozwoju dla różnych grup: absolwentów, uznanych pracowników (technicznych i kierowniczych), najlepszych talentów i przedsiębiorców.

Więcej informacji: https://www.eitfoodacademy.eu/professionals/frontrunners

· EIT Food RIS Fellowships – współorganizacja stypendiów dla zdolnych studentów uczelni zagranicznych, wraz z realizacją programu stażowego, gdzie Maspex ma okazję pozyskać wartościowe talenty do kadry pracowników.

Więcej informacji: http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/#about

· EIT Food Summer School – kontynuacja letniej szkoły dla młodych profesjonalistów.

· RIS Consumer Engagement Labs – badania, które w przeciwieństwie do typowych paneli sensorycznych i badań konsumenckich, nie będą obejmować testowania przykładowych produktów, ale innowacyjne podejście do współtworzenia nowych propozycji w obszarze produktów spożywczych, gdzie Maspex uzyska dostęp do nowych możliwości badawczych konsumentów.

· SEEDBED – program ten ma na celu zachęcenie młodych przedsiębiorczych osób do założenia firmy, jak również rozwój start-upów, poprzez dostarczenie im unikalnych narzędzi oraz wsparcia mentorów biznesowych. Maspex będzie miał wczesny dostęp do grupy nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze spożywczym oraz możliwość kreowania rozwoju wybranego.

 

 

Projekty EIT Food, w ramach których Maspex współpracował w 2018 to:

· Zwiększenie wartości odżywczej wybranych odmian pomidorów najkorzystniejszych do uprawy w krajach o klimacie umiarkowanym, z przeznaczeniem dla przetwórstwa.

· Prace nad identyfikacją ziarna pszenicy zanieczyszczonej mykotoksynami przy użyciu technologii Precision Farming.

· Zagospodarowanie wytłoków owocowych oraz larw owadów, jako karmy wpływającej na polepszanie dobrostanu i bezpieczeństwa hodowli drobiu.

· Opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania własnością intelektualną w sektorze spożywczym dla nowopowstałych firm i start-upów.

· EIT Food RIS Fellowships – współorganizacja stypendiów dla zdolnych studentów uczelni zagranicznych, wraz z realizacją programu stażowego, gdzie Maspex miał okazję pozyskać wartościowe talenty do kadry pracowniczej.

· EIT Food Summer School – współorganizacja letniej szkoły rozwoju nowych produktów dla młodych profesjonalistów przemysłu spożywczego.