Skroluj

Ekologia

Maspex od początku swojego istnienia konsekwentnie stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, w każdym obszarze swojej działalności. Do tej pory firma sfinalizowała w swoich zakładach produkcyjnych inwestycje proekologiczne o wartości ponad 190 mln zł i nadal dba o kolejne inwestycje i rozwój w tym obszarze. Kolejne proekologiczne realizacje o wartości około 35 mln zł, pozwolą na dalsze usprawnienia w zakresie ochrony środowiska. Maspex ciągle dąży do ulepszania procesów produkcyjnych, stosuje nowoczesne, energooszczędne, wodooszczędne, a przy tym najbardziej wydajne linie technologiczne. Dba o należyty stan maszyn i urządzeń, posiada nowoczesne magazyny wysokiego składowania. Firma planuje produkcję w sposób, który zapewnia maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych; podnosi także świadomość personelu poprzez częste szkolenia. Większość zakładów produkcyjnych Maspeksu posiada Pozwolenia Zintegrowane, które nakładają na nie obowiązek stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla branży spożywczej.

Oszczędzamy energię elektryczną

-15%

Mniej zużycia energii elektrycznej dzięki najnowocześniejszym technologiom produkcyjnym.

6000

Własna farma fotowoltaiczna pozwalająca na konwersję energii słonecznej na elektryczną – do 6000 kWh na dobę.

4000

Farma fotowoltaiczna – aż 4000 paneli o mocy 1MW.

LED

Energooszczędne oświetlenie ledowe w magazynach i centrach logistycznych.

Redukcja

Maksymalna redukcja zużycia energii, wody i gazu.

Świadomość

Świadome ograniczenie korzystania z energii elektrycznej na rzecz „zielonej energii”.

Dbamy o gospodarkę niskoemisyjną

25% mniej emisji dwutlenku węgla po zintegrowaniu produkcji z magazynem automatycznym.

Systemy rekuperacji czyli wentylacja z odzyskiem ciepła.

Nowoczesne kotłownie gazowe wyposażone w wysokiej klasy ekonomizery o sprawności bliskiej 97%.

20% efektu ekologicznego dzięki zastosowaniu wymienników gruntowych dla wentylacji.

Prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę wodną

Gospodarka odpadami i opakowania

Prowadzimy szczegółowy monitoring ilości wytwarzanych odpadów, poddajemy je dokładnej segregacji

W ciągu kilku ostatnich lat zmniejszyliśmy o 30% gramaturę opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla naszych soków, napojów i nektarów – zredukowaliśmy ich wagę o ok. 1500 ton.

Na opakowaniach umieszczamy informacje, które wskazują, z jakich materiałów zostały wykonane oraz pomagają konsumentom segregować je we właściwy sposób.

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców EKO-PAK, organizacji zrzeszającej m. in. największe firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach.