Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

Tymbark-MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tymbarku

adres: 34-650 Tymbark, Tymbark 156,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697085, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7372211553, REGON: 368383881, kapitał zakładowy: 255 000,00 zł