Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

MGD MWS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37

spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5511702355