Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Miejsce realizacji projektu: ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Celem projektu realizowanego w Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jest opracowanie innowacji produktowej w postaci funkcjonalnych oraz wysokobiałkowych past warzywnych.
Rezultaty projektu zostaną osiągnięte na bazie ciecierzycy, soczewicy i fasoli, ze szczególnym uwzględnieniem modulowania stopnia strawności białka pochodzenia roślinnego i/lub wysokiej zawartości błonnika pokarmowego.
Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby konsumentów, w szczególności zapotrzebowania osób w trakcie procesu regeneracji, odbudowy i rekonwalescencji, a także zagrożonych wystąpieniem u nich stanów zapalnych lub/i chorób dietozależnych na naturalne źródło białka pochodzenia roślinnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Program rządowy NUTRITECH- żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”,
zakres tematyczny projektu: Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

Wartość projektu ogółem: 6 381 313,24 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 3 208 429,46 zł

Realizacja projektu: 01.06.2023 – 31.05.2026 r.