Skroluj
Działania społeczne1 marca 2022

GRUPA MASPEX POMAGA UKRAINIE

To, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą dotyczy nas wszystkich i nie możemy pozostać wobec tego obojętni. Dlatego jako Grupa Maspex przygotowaliśmy szereg działań, aby wspomóc naszych Sąsiadów, Pracowników z Ukrainy, których zatrudniamy w zakładach, osoby przyjeżdżające do naszego kraju jak i pozostające w Ukrainie.

Przekazaliśmy na ten cel 1 200 000 złotych. Pół miliona złotych stanowi pomoc finansowa, a reszta środków przeznaczona została na pomoc żywnościową.

Uruchomiliśmy również specjalne konto, które jest otwarte dla naszych Pracowników, którzy zechcą dołączyć do naszej zbiórki. Na dedykowanym koncie zgromadziliśmy już kwotę ponad 527 tysięcy złotych. Do tej pory finansowo wsparliśmy już pięć organizacji.

  • Pierwsza nasza finansowa pomoc w kwocie 100 tys. PLN trafiła na konto Pracodawców RP. Organizacja prowadzi wyjątkową akcję niesienia pomocy wspólnie z Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radę Biznesu, Konfederację Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują pieniądze, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne przy organizacji pobytu w Polsce. Obok powyższej pomocy w ramach akcji prowadzona jest także zbiórka w ramach akcji Pomoc Ukrainie, na której konto wpłynęło już ponad 3 mln zł. 
  • Druga wpłata, również w wysokości 100 tys. PLN, została przekazana Fundacji DEMOS i Stowarzyszeniu Siemacha, które organizują pomoc dla tysięcy osób przybywających do Krakowa. Fundacja DEMOS i Stowarzyszenie SIEMACHA, współpracują ze sobą od ponad 20 lat, organizacje pomagają ukraińskim dzieciom od wybuchu wojny w Donbasie. W placówkach w Krakowie i Wrocławiu pod opieką SIEMACHY znajduje się ok. 300 dzieci, które wraz z opiekunami uciekły z kraju przed wojną. Organizacja zapewnia im opiekę dzienną, wsparcie edukacyjne, możliwości rozwoju osobistego. W obliczu ostatnich wydarzeń instytucja postanowiła skupić się na pomocy ukraińskim sierotom, w tym także dzieciom niepełnosprawnym. Fundacja DEMOS przystąpiła do tworzenia zaplecza lokalowego na przyjęcia dużych grup sierot z Ukrainy. Rozpoczęła od powiększenia domu dziecka w Odporyszowie koło Tarnowa, w którym już wkrótce znajdą się dzieci z Ukrainy. Na ten cel zostaną przeznaczone środki finansowe ze zbiórki. 
  • Trzecia wpłata w wysokości 100 tys. złotych zasila konto Fundacji UNICEF. Dzięki darowiznom, pracownicy UNICEF w Ukrainie i krajach ościennych mogą pracować przez całą dobę, aby zapewnić dzieciom opiekę zdrowotną, wsparcie medyczne, higieniczne i psychologiczne. Na Ukrainie działa 47 mobilnych zespołów UNICEF ds. ochrony dzieci. Zespoły te niosą pomoc psychologiczną dzieciom. Organizacja uruchomiła specjalną aplikację, która dostarcza informacje o tym, jak reagować w przypadkach dzieci bez opieki oraz o tym, jakie działania należy podjąć w przypadku zagubienia dziecka. Do tej pory UNICEF dostarczył do pięciu klinik położniczych w Kijowie i obwodzie kijowskim apteczki pierwszej pomocy i sprzęt ratujący życie. Pomoc dociera też do 20 szpitali i placówek medycznych w Czernichowie, Kijowie, Charkowie, Doniecku i Połtawie. Do tej pory łącznie z pomocy skorzystało 25 000 kobiet w ciąży i dzieci. Potrzebne produkty są dostarczane do ośrodków opieki społecznej we wschodniej Ukrainie. Zaopatrzenie stanowi bezpośrednią pomoc rodzinom dotkniętym konfliktem. W najbliższych dniach zostaną rozdane zestawy edukacyjne dla małych dzieci, aby wspierać edukację około 8000 dzieci w wieku przedszkolnym. Opracowywany został również program pomocy finansowej, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ponad 265 000 gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci. Organizacja przygotowała treści cyfrowe dotyczące szczepień, karmienia piersią, wsparcia psychologicznego i ryzyka związanego z minami i niewybuchami, które dotychczas dotarły do 13,5 miliona osób. Do Lwowa dotrą 22 ciężarówki przewożące 168 ton zaopatrzenia. Wśród produktów pomocowych znajdują się m.in. zestawy dla położnych, zestawy chirurgiczne, koncentratory tlenu, koce i ubrania zimowe. 
  • Czwarta wpłata została przekazana na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. PAH jest polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku.  Są tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działają na całym świecie. Reagują w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest priorytetem, ale ważne jest też szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom. W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy PAH  swoim wsparciem obejmuje osoby poszkodowane w wyniku konfliktu, włączając przemieszczające się wewnątrz kraju oraz uchodźczynie i uchodźców przyjeżdżających do Polski. 
  • Piąta wpłata trafiła na rzecz Fundacji „Food for Ukraine” , która we współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem i wydziałami opieki społecznej miasta Kijów dotarła do ok. 18 tysięcy osób, które najbardziej potrzebują pomocy żywnościowej. Fundacja w ramach swojej działalności kupuje żywność i zapewnia pomoc dla najbardziej potrzebujących osób w Kijowie. Organizacja przygotowuje specjalne zestawy z niezbędnymi produktami. Tygodniowe zapotrzebowanie na finansowanie zakupu i dostawy określonego zestawu towarów wynosi 140 000 EUR, to jest ok. 6-7 ciężarówek. 

W ramach pomocy Ukrainie wsparliśmy już kilkadziesiąt organizacji przekazując żywność. Przekazujemy nasze produkty poprzez współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritas Polska oraz z Bankami Żywności. Produkty trafiają do potrzebujących w Ukrainie oraz tych, którzy przybywają do naszego kraju. Lokalnie, w miejscowościach w których mamy swoje zakłady pracy, wspieramy produktami instytucje i organizacje zaangażowane w pomoc przyjeżdżającym obywatelom Ukrainy. Do tej pory przekazaliśmy już żywność do kilkunastu organizacji i na bieżąco kolejne prośby realizujemy.

Produktowo wsparliśmy m.in.: Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu i Lublinie, Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Urząd Miasta w Wadowicach, ZHP Chorągiew Krakowską (dworzec Kraków), Teatr Ludowy w Krakowie, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie, OSP w Olsztynku, Urząd Miasta w Łowiczu, Fundację Internationaler Bund Polska, MOPS w Bielsku Białej, Fundację Kijów, Lubelski Oddział PCK, Gminę Wyznaniową Żydowska Warszawa, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Lublinie, Stowarzyszenie Gloria Vitae Krasnystaw, Stowarzyszenie NEVERLIGHT w Świdniku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Caritas Diecezji Ełckiej, Kancelarię Prezydenta, Fundację Twoja Widzialna Ręka, Fundację REFLEXION, Urząd m.st. Warszawy (dworzec Warszawa Centralna, Zachodnia, Wschodnia), Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Stowarzyszenie MimoTo, Fundacja na rzecz osób potrzebujących ZAPAŁKA, OSP w Tymbarku, Fundacja dr Clown, Fundacja Ofiaruj Serce Chorzów, Stowarzyszenie bez granic, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Olsztyn, Centrum Pomocników Mariańskich w Warszawie, Stowarzyszenie Pierwsza Szansa w Lublinie, Partners Polska Sp. z o.o., ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurską, Stowarzyszenie Siemacha, Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn”, Stowarzyszenie Ventus Rosa, Powiat Bielski, Parafia Kozy, Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Porąbka, Fundację Polsat, Państwową Szkołę Muzyczną w Lubaczowie, Gminę Ustrzyki Dolne, OSP Mysłowice, NSZZ Solidarność w Łowiczu, Małopolski Urząd Wojewódzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Urząd Gminy w Brzeźnicy, Lubelski Urząd Marszałkowski, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej w Lublinie, PKS w Lublinie, Lubelską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miasta Andrychów, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach, Fundację Medycyny Prenatalnej – im. Ernesta Wójcickiego, Czepczyński Family Foundation, Fundację Katowicki Bank Żywności, Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Nowa Wieś, Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja Ruda Śląska (dworzec Katowice), Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny w Piwnicznej, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych we Wrocławiu, Fundację Katowicki Bank Żywności, Stowarzyszenie Pierwsza Szansa Lublin, Fundację Grupy PKP, International Police Association Region Zakopane, Fundację Samodzielność od kuchni, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kościół dla Miasta Krakowa, Fundację SOS Ukraina, Omenaa Foundation, Charitable Foundation Lwów.

 

Przekazujemy też żywność do naszych partnerów handlowych w Ukrainie, m.in. dla firmy Maxell, którzy tam na miejscu pomagają.

Nasz partner w E-commerce firma Płodni, która odpowiedzialna jest za obsługę naszej Strefy Partnera Maspex na Allegro, uruchomiła platformę handlową pod hasłem „Razem Dla Ukrainy”. Każda zainteresowana osoba może dokonać zakupu produktów naszych marek, które w jej imieniu zostaną dostarczone bezpośrednio przez PCK na Ukrainę. W ten sposób każdy z nas może wesprzeć mieszkańców, którzy pozostali w Ukrainie kupując produkty, bez wychodzenia z domu.

Naszym Pracownikom z Ukrainy gwarantujemy stałą pomoc, odpowiadającą na ich potrzeby. Nasze działania skumulowaliśmy na trzech poziomach:

  • Pomagamy organizacyjnie i finansowo w sprowadzeniu Rodzin naszych Pracowników z Ukrainy. Ta pomoc dotyczy głównie ich dzieci.
  • Pracownicy, którzy zostali i potrzebują pomocy finansowej, taką pomoc otrzymają. Pomożemy też w ich kontakcie z Rodzinami poprzez zakup kart telefonicznych, aby mogli dzwonić do swoich Rodzin bez ograniczeń.
  • Pracownikom, którzy wyjechali, aby walczyć – oferujemy pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po powrocie.

Pracujemy też nad uproszczeniem procedur przyjmowania do pracy – będziemy otwarci na większe zatrudnienie osób z Ukrainy w lokalizacjach, w których mamy zakłady.

Wielu z naszych pracowników przyjęło pod swój dach potrzebujące rodziny uciekające z Ukrainy. To nas bardzo inspiruje i pokazuje, że w takich sytuacjach, potrafimy się łączyć i działać wspólnie dla tak szczytnego celu. Jest to też działanie spójne z naszymi działaniami w ramach pomocy dla Ukrainy. Chcąc  wesprzeć wszystkich pomagających Pracowników naszej firmy, przygotowaliśmy dla ich paczki z zapasem naszych produktów.

Cały czas obserwujemy to, co się dzieje i jesteśmy otwarci na różne formy pomocy. Teraz każdy gest ma ogromną siłę.

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS