Skroluj
Ekologia18 października 2022

LEPSZY MAKARON Z POLSKIEJ PSZENICY – EFEKTY WSPÓŁPRACY Z ZAKŁADEM PZZ LUBELLA

Pod koniec lipca zakończył się 4-letni projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez zakład w Lublinie, którego celem było opracowanie wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej. 

Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej” realizowany był od 01.07.2018 r. przez zakład w Lublinie. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej. Od września 2018 roku prace badawcze w ramach podwykonawstwa w jednostce naukowej prowadzono w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Rachonia.

Z ramienia Uniwersytetu zrealizowano 2 zadania badawcze:

– analizy porównawcze z zakresu prawidłowego doboru surowców i prawidłowej technologii produkcji, wybór odpowiednich odmian pszenicy obejmujących także ochronę fungicydową i biologiczną oraz biomasę mikroorganizmów antagonistycznych,

– wykonanie analiz z zakresu właściwości fizykochemicznych uzyskiwanych materiałów tj. jakość, a w tym skład i zdrowotność surowców, identyfikacja zagrożeń biologicznych oraz toksynotwórczości, chorób grzybowych, zwłaszcza z rodzaju Fusarium.

Badania prowadzono w 3 sezonach wegetacyjnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, partnerami rokrocznie było ok. 30-40 producentów rolnych. Materiał badawczy stanowił siedem odmian pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum, zarówno ozimej i jarej. Areał upraw  w projekcie wyniósł łącznie 691 hektarów.

Główną innowacją wypracowaną w toku wdrażania projektu jest zastosowanie autorskiej technologii wytwarzania wysokiej jakości wyrobów makaronowych zawierających dodatek regionalnej pszenicy makaronowej. W wyniku przeprowadzonych prac powstały wysokiej jakości, naturalne, niedrogie produkty makaronowe odpowiadające trendom rynkowym i preferencjom konsumentów wyprodukowane z wykorzystaniem surowców pochodzenia lokalnego. Planowane jest opracowanie zgłoszenia patentowego w zakresie opracowanych efektów projektu.

Gratulujemy sukcesu projektu!

Składamy serdeczne podziękowania od Zarządu członkom Zespołu Projektowego.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie składamy Dariuszowi Gontarzowi jako kierownikowi prac badawczych, Andrzejowi Makowskiemu i Paulinie Zajdel-Stępień z Działu Badań i Rozwoju oraz Agacie Osieckiej z Działu Zarządzania Innowacjami za koordynowanie i rozliczanie projektu.

Dziękujemy także naszym Kolegom i Koleżankom z Działu Księgowości, Działu Kadr i Płac oraz Działu Zarządzania Innowacjami za wspieranie rozliczania projektu.

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS