Skroluj
O firmie31 marca 2022

MASPEX ZWIĘKSZA ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIĘKI NOWEJ STRATEGII „EFEKT KOLIBRA”

Grupa Maspex, największa polska firma w branży spożywczej, wdraża Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Spółka wyznaczyła cele, które zostaną zrealizowane do 2030 r. Działania obejmą pięć obszarów: Ekologię, Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia.

Przez ponad 30 lat rozwoju Maspex był aktywny w wielu obszarach, które dziś są ważną częścią zrównoważonego rozwoju. Na działania związane z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu firma przeznaczyła do tej pory blisko 250 milionów złotych. Od 2007 roku, w programach CSR realizowanych przez Maspex, które edukują, zachęcają do sportu i kształtują właściwe postawy młodego pokolenia, uczestniczyło ponad 14 milionów dzieci. Odpowiedzialność oraz działanie z troską za ludzi i otoczenie są wpisane w misję i wizję firmy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra” wyznaczy kierunki działania firmy na najbliższe osiem lat.

Całkowite wyeliminowanie cukru z napojów dedykowanych dzieciom oraz z produktów farmaceutycznych, co najmniej 98% oferty produktowej pochodzenia roślinnego, 20% energii elektrycznej z OZE w zakładach produkcyjnych, 25-procentowy poziom redukcji CO2 w logistyce magazynowej, 80% odpadów z produkcji i dystrybucji odzyskanych do ponownego wykorzystania – to  niektóre z 37 celów zadeklarowanych w ogłoszonej strategii. Działania Maspeksu na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmą pięć ekosystemów: Zdrowy Styl Życia, Ekologię, Innowacje, Środowisko Pracy oraz Otoczenie Społeczne i Biznesowe, w ramach których określono działania do roku 2030.

– Zdecydowaliśmy się ogłosić Strategię Zrównoważonego Rozwoju, którą opatrzyliśmy piękną metaforą „Efektu Kolibra”, ponieważ chcemy uporządkować to, co przez ponad trzy dekady robiliśmy i osiągnęliśmy w tym zakresie. Od wielu lat, każda nasza inwestycja, była przenalizowana z punktu widzenia jej oddziaływania na środowisko. Podchodziliśmy do tego tematu w sposób świadomy i wynikający z modelu biznesowego naszej firmy. Mamy ambitne plany, aby nie tylko kontynuować rozpoczęte projekty, ale realizować nowe działania w każdym obszarze naszego biznesu, zgodnie z celami, które sobie wyznaczyliśmy w strategii – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

Na motyw przewodni strategii spółka wybrała „Efekt Kolibra”, który ma symbolizować synergię pozytywnych zmian dla człowieka i planety, będących wynikiem współdziałania ze sobą pięciu ekosystemów. Dzięki czemu Maspex rozwija się w zrównoważony sposób, a żaden obszar działalności firmy nie jest pominięty. Koliber jest również obecny w logo firmy, niemal od początku jej działalności.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu jest zarazem naszym planem biznesowym. Odpowiedzialność, o której mówimy w misji i wizji, nie jest tylko dodatkiem, ale integralną częścią prowadzenia oraz rozwoju firmy, czyli tworzenia wysokiej jakości produktów, które towarzyszą ludziom na co dzień. Jest to spójne z potrzebami naszych konsumentów i wiem, że w pełni zgadzamy się w tej mierze także z naszymi partnerami handlowymi i biznesowymi – powiedział Robert Wawro, Dyrektor Operacyjny Grupy Maspex.

Jeden z głównych filarów strategii stanowią zobowiązania proekologiczne Grupy Maspexw Polsce. Do priorytetów należą działania na rzecz ochrony klimatu: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie liczby wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych, wsparcie upowszechnienia recyklingu, dalsze zmniejszanie ilości odpadów, ograniczenie zużycia wody oraz energii, walka z marnotrawstwem żywności oraz edukacja ekologiczna dzieci.

Jak w wyniku przyjętych celów zmieniać się będą produkty Maspeksu? Wdrożenie strategii przyniesie wiele pozytywnych zmian spójnych z potrzebami konsumentów. Mowa o podwyższaniu walorów zdrowotnych produktów poprzez: prostszy skład, redukcję zawartości cukru i rozwijanie portfolio produktów roślinnych. Dodany cukier zostanie całkowicie wyeliminowany w napojach adresowanych do dzieci i produktów farmaceutycznych. Stopniowo ograniczane będą również produkty zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego – do 2025 r. co najmniej 98% oferty produktów żywnościowych Maspeksu będzie miało pochodzenie roślinne. Już w 2020 r. Lubella należąca do Grupy Maspex, całkowicie wycofała się z wykorzystywania jaj z chowu klatkowego.

Aktywności Maspeksu na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na pięciu ekosystemach, które wyznaczają główne obszary działalności firmy w tym zakresie. W ich ramach Maspex określił 18 priorytetów, które będą realizowane poprzez 42 działania prowadzące do osiągnięcia 37 celów. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu realizuje 13 celów Agendy 2030 ogłoszonej przez ONZ.

Z pełną Strategią Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu można zapoznać się TUTAJ

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS