Skroluj
14 lipca 2021

Wywiad z Jarosławem Samselem, Dyrektorem Generalnym Zakładu Agros Nova w Łowiczu

Jarosław Samsel opowiada o inwestycjach w zakładzie w Łowiczu, planach na przyszłość, pomocy organizacjom i instytucjom działającym w rejonie łowickiego zakładu oraz o tematach, które są ważne dla lokalnej społeczności.

W marcu minął rok od wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. Jak w tej niepewnej sytuacji radzi sobie Zakład Agros Nova w Łowiczu?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele naszych wyrobów każdego dnia trafia do domów Polaków, dlatego zawsze priorytetem dla nas było i będzie zapewnienie bezpieczeństwa, wysokiej jakości i nieprzerwanej dystrybucji tych produktów. Mamy opracowane systemy bezpieczeństwa, restrykcje sanitarne oraz plany ciągłości działania, aby mieć pewność, że zabezpieczamy bieżącą produkcję i dystrybucję wytwarzanych w Łowiczu wyrobów.

Dotychczas Maspex zainwestował już 370 mln zł w rozwój i modernizację Zakładu produkcyjnego w Łowiczu oraz budowę magazynu wysokiego składowania. Dlatego mimo epidemii COVID-19 w 2020 roku udało się nam uruchomić i oddać do użytku zautomatyzowany magazyn wyrobów gotowych, dzięki czemu nasza produkcja i logistyka magazynowa bazuje dzisiaj na najnowocześniejszych technologiach. Wszystkie te inwestycje sprawiły, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wyzwań, jakie postawiła przed nami pandemia i możemy z powodzeniem działać niezależnie od sytuacji.

To nie koniec planów inwestycyjnych

Kolejnym etapem będzie rozbudowa zaplecza i infrastruktury służących przetwórstwu owoców i warzyw. Dzięki tym wszystkim inwestycjom Agros Nova jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w tej części Europy i może nieprzerwanie oraz niezmiennie – pomimo pandemii – współpracować z ponad 400 lokalnymi rolnikami i dostawcami.

Czy epidemia wpłynęła na poziom zatrudnienia w Zakładzie?

Dzięki wcześniejszym inwestycjom, które przełożyły się na rozwój Zakładu, byliśmy dobrze przygotowani na wyzwania, które postawiła przed nami pandemia. Dlatego udało nam się utrzymać stan zatrudnienia w Zakładzie na takim samym poziomie jak przed pandemią. W Agros Nova pracuje prawie 700 osób – to głównie mieszkańcy Łowicza, a także okolicznych miejscowości.

Wymagało to zapewne wielu zmian w funkcjonowaniu Zakładu?

Aby było to możliwe i aby podołać tej bezprecedensowej sytuacji, musieliśmy zmodyfikować codzienne funkcjonowanie Zakładu, w tym przeorganizować pracę zatrudnionych w nim osób. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników wprowadziliśmy szereg działań zapobiegawczych i restrykcji sanitarnych. Osoby pracujące w Agros Nova wyposażyliśmy w środki dezynfekcyjne, a tam, gdzie było to możliwe, wprowadziliśmy pracę zdalną, ograniczyliśmy liczbę spotkań i wizyt zewnętrznych w Zakładzie, a na liniach produkcyjnych wdrożyliśmy pracę w dedykowanych zespołach oraz wytyczyliśmy osobne szlaki komunikacyjne, by ograniczyć liczbę kontaktów. To właśnie dzięki tym działaniom udało nam zapewnić ciągłość produkcji, co pomogło utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

Zakład dał pracownikom również możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

By zwiększyć bezpieczeństwo naszych pracowników, zorganizowaliśmy w Zakładzie akcję szczepień przeciwko COVID-19 nie tylko dla osób pracujących u nas na stałe, ale także dla rodzin pracowników oraz osób z Ukrainy zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Szczepienia zakończą się na początku lipca, wtedy też będziemy mieć w pełni zaszczepione ponad 60% załogi Zakładu. Nasi stali pracownicy, którzy się zaszczepili, otrzymają 500 zł – traktujemy to jako inwestycję w nasze wspólne bezpieczeństwo. To podziękowanie za odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za współpracowników.

Agros Nova wspierał służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Jakiego rodzaju były to działania?

Kiedy Polsce przyszło mierzyć się z COVID-19, naszą naturalną reakcją była chęć pomocy. Mając na uwadze i doceniając ogromne poświęcenie, zaangażowanie i pracę osób znajdujących się na pierwszym froncie walki z pandemią koronawirusa, czyli pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych, przygotowaliśmy specjalne paczki z naszymi produktami, które przekazaliśmy lokalnym instytucjom i placówkom, m.in. Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Stołówce PCK w Łowiczu, Fundacji „Serce dla Serc” Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, Stowarzyszeniu RODAK Łowicz, Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach. Produkty wytwarzane w Zakładzie Agros Nova w Łowiczu były przekazywane również w ramach ogólnopolskiej akcji pomocowej szpitalom jednoimiennym – w 2020 roku Maspex przekazał szpitalom walczącym z COVID-19 ponad milion produktów spożywczych.

A jeśli chodzi o inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności?

Pomoc organizacjom i instytucjom działającym w rejonie naszego Zakładu to niezwykle istotna część naszych działań. Dbamy o to, by Zakład produkcyjny Agros Nova w Łowiczu był integralną częścią lokalnej społeczności, dlatego troszczymy się o łowiczan i wspieramy miasto różnorodnymi przedsięwzięciami. To m.in. współpraca z dwiema łowickimi szkołami – Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, gdzie rozwijamy klasy patronackie. Wierzymy, że dzięki wspieraniu edukacji uczniów z tych placówek, m.in. poprzez przyznawanie stypendiów za dobre wyniki w nauce oraz rozwój wartościowych kompetencji, budujemy bezcenny kapitał, który pozwoli im na płynne przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy. A tym samym zachęcamy młodzież do kształcenia się w zawodach, które są poszukiwane na łowickim rynku pracy, a także w naszym Zakładzie.

Inicjatywą, o której również warto wspomnieć, jest współpraca z Zakładem Karnym w Łowiczu w ramach Programu „Praca dla więźniów”. Więźniowie m.in. przygotowują opakowania zbiorcze pod indywidualne zamówienia czy oklejają nasze produkty dodatkowymi etykietami. Wierzymy, że dzięki temu pomagamy w resocjalizacji skazanych, którzy w ten sposób przygotują się do pracy w normalnych warunkach.

Jeszcze przed wybuchem epidemii Zakład poczynił pierwsze kroki związane z budową przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Na jakim etapie znajduje się obecnie ta inwestycja?

Bierzemy odpowiedzialność za swój wpływ na miasto i okolice, dlatego stale inwestujmy w rozwiązania proekologiczne, a przykładem takiego rozwiązania jest właśnie plan budowy przyzakładowej oczyszczalni, dopasowanej do potrzeb Zakładu i wymogów procesu przetwórstwa owocowo-warzywnego. To inwestycja, która jest dopracowana pod względem wysokich standardów i technologii, a także pod kątem dbałości o środowisko naturalne. Ma być przeznaczona do oczyszczania i neutralizowania ścieków produkowanych przez nasz Zakład.

Jakie korzyści przyniesie ta inwestycja dla Zakładu? Czy okoliczni mieszkańcy odczują skutki funkcjonowania przyzakładowej oczyszczalni ścieków?

Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie najlepsze z możliwych. Dla środowiska, ponieważ inwestycja zapewni oszczędność wody na poziomie 30% (odzyskanej i ponownie wykorzystanej wody do wewnętrznych procesów bez kontaktu z żywnością), zapewni również oszczędność energii poprzez wytworzenie tzw. zielonej energii, którą będziemy mogli wykorzystać do naszych procesów i zmniejszy zużycie gazu. Dla okolicznych mieszkańców, ponieważ jej umiejscowienie na terenie Zakładu pozwoli uniknąć koniecznego dotąd transportu nieczystości i związanych z tym zagrożeń oraz obciążeń dla środowiska i infrastruktury. Ponadto będzie to oczyszczalnia bezemisyjna, tj. pracująca w obiegu zamkniętym, co oznacza brak jakichkolwiek uciążliwych zapachów i hałasu dla mieszkańców. Właśnie dlatego prowadzimy rozmowy w tym zakresie, aby móc rozpocząć prace nad tą inwestycją i mam nadzieję, że te działania będą mogły rozpocząć się jak najszybciej. Budowa oczyszczalni jest warunkiem rozwoju Zakładu i dalszych przedsięwzięć.

Budowa oczyszczalni jest konieczna dla dalszego rozwoju Agros Nova?

Tylko własna i dopasowana do naszych procesów przetwórczych oczyszczalnia pozwoli nam na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy. Własna oczyszczalnia zakładowa to niezbędny warunek, by nie tylko Zakład się rozwijał oraz zwiększał produkcję, skup i zatrudnienie, ale nawet by dotychczasową produkcję, skup i zatrudnienie w ogóle utrzymać. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana w taki sposób, aby przynosiła korzyści zarówno dla firmy, jak i dla miasta oraz jego mieszkańców.

Zakład zaskarżył do wojewódzkiego sądu administracyjnego uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawa jest w toku. To, co wymaga podkreślenia, to fakt, że brak zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwi nam dalsze inwestycje, w tym budowę przyzakładowej, nowoczesnej i proekologicznej oczyszczalni ścieków. Właśnie dlatego podjęliśmy odpowiednie kroki, których celem jest zmiana MPZP. Zmiana ta jest konieczna, aby Zakład, który jest miejscem pracy dla prawie 700 osób, mógł istnieć i dalej się rozwijać.

Jakie działania proekologiczne podejmuje Zakład?

Firma Maspex przeznaczyła w swoich zakładach produkcyjnych – w tym również Agros Nova – 190 mln złotych na inwestycje proekologiczne. Dzięki dotychczasowym realizacjom w Zakładzie w Łowiczu efektywnie funkcjonują nowoczesne linie produkcyjne, które są wydajniejsze, przyjazne dla środowiska i energooszczędne, ponieważ gwarantują o 15% mniejsze zużycie energii elektrycznej. Na terenie Zakładu w Łowiczu dysponujemy również zautomatyzowanym magazynem, w którym zastosowane rozwiązania umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla nawet do 25%. Wdrażamy także idee gospodarki obiegu zamkniętego. Około 85% naszych odpadów jest poddawanych różnym formom ponownego użycia czy też odzysku. Dążymy, by zwiększyć ten poziom do 90% do 2025 roku, a do 2030 roku nawet do 95%.

Czy planowane są kolejne inwestycje proekologiczne?

W najbliższym czasie Maspex planuje przeznaczyć 35 mln złotych na sfinalizowanie kolejnych ekologicznych realizacji w swoich zakładach, które otworzą furtkę do dalszych usprawnień w zakresie ochrony i troski o środowisko. Wśród planowanych działań proekologicznych w Zakładzie Agros Nova oprócz przyzakładowej oczyszczalni ścieków jest także budowa farmy fotowoltaicznej, która umożliwi konwersję energii słonecznej na elektryczną i zwiększenie do około 10% energii pozyskiwanej z OZE w bilansie energetycznym Zakładu.

Źródło: portal lowicz24.eu

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS