Skroluj
Ekologia23 listopada 2021

ZASADZILIŚMY JABŁONKI Z DZIEĆMI Z LIMANOWSZCZYZNY

W środę 17 listopada dzieci ze szkół w Szczyrzycu i w Łukowicy w powiecie limanowskim wzięły udział w sadzeniu jabłonek o owocach czerwonomiąższowych. To działanie jest częścią projektu badawczo-rozwojowego pt. „Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych jako innowacyjna aplikacja do produktów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych produkowanych pod marką Tymbark”, roboczo zwanego „projekt jabłko czerwonomiąższowe ARiMR”. Dzieci odwiedziły sady w Janowicach, Szczyrzycu i Łukowicy, należące do Pawła Pazdana, Stefana Rymarczyka i Jana Dyrka – trzech rolników będących partnerami projektu. Pozostali partnerzy projektu to Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz EIT Food CLC North-East sp. z o.o. Liderem projektu jest spółka Tymbark-MWS.

Akcja ta wpisuje się w wieloletnie tradycje sadownicze w okolicach Tymbarku. Dzieci uczestniczyły w pierwszym etapie długiego i pracochłonnego, angażującego wiele osób procesu, który kończy się tym, że możemy wypić ulubiony sok. O zasadzone drzewka przez najbliższe kilka lat będą dbać sadownicy – partnerzy w projekcie. Po kilku latach pierwsze zbiory będą dostarczone do zakładu w Tymbarku, w kolejnych latach ilość dostępnych owoców będzie wzrastać. Na podstawie wypracowanej w ramach projektu wiedzy sadownicy będą mogli poszerzać swoje uprawy jabłoni o owocach czerwonomiąższowych oraz przekazywać zdobytą wiedzę innym sadownikom w regionie.

Zakładanie nowych sadów we współpracy z rolnikami przyczynia się do wspierania lokalnych dostawców i budowania bazy surowcowej dla zakładu w Tymbarku. Rozwój sieci dostawców lokalnych ma na celu również ograniczenie transportu surowca z dalszych części kraju.

Zasadzenie 6000 jabłonek w ramach projektu ma również ogromne znaczenie środowiskowe: chroni glebę przed erozją i jałowieniem, zwiększa się ilość produkowanego przez drzewa tlenu, ogranicza retencję wody i wpłynie na łagodzenie skutków suszy. Jabłka czerwonomiąższowe mają większą niż jabłka jasne standardowe zawartość antocyjanów, kwasów fenolowych i witaminy C oraz są naturalnym źródłem czerwonych barwników (antocyjanów). Jabłonie o owocach czerwonomiąższowych cechują się wysokim poziomem kwasowości, co stanowi naturalną barierę dla niektórych insektów, przez to nastąpi ograniczenie wykorzystania agresywnych środków ochrony roślin.

W zorganizowanie udziału dzieci w sadzeniu drzewek zaangażowali byli przede wszystkim Beata Trestka z Działu Skupów i Czesław Kawalec – Kierownik ds. Ochrony Środowiska w Tymbarku oraz Karina Boguń-Guzdek z Działu Zarządzania Innowacjami. Projekt jabłko czerwonomiąższowe ARiMR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Udostępnij tę stronę: Facebook Twitter Linkedin Email SMS