Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

adres: 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000051098, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 5260209395, REGON: 002160096, BDO: 000010463 kapitał zakładowy: 1.199.367.000,00 zł