Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

FRUKTUS AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wąsoszu Dolnym

adres: 42-110 Popów, Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 130

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710059, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5740001105, REGON: 150504678, BDO: 000011130.