Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37

spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5512617657