Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

GRUPA MASPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł