Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

MASPEX – GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805730, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5510007647, kapitał zakładowy: 1 635 131 050,00 zł

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

MASPEX-GMW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 12.12.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MASPEX-GMW Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021

——————————————————————————————————————————

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————