Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

MW FOOD SP. Z O.O. z siedzibą w Wadowicach

adres: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907448, posiadająca numer NIP: 5512262007, REGON: 357233331, o kapitale zakładowym w wysokości 1.144.450,00 złotych

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

MW FOOD  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 09.11.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MW FOOD Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021