Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

MWS SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach

adres: ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896120, posiadająca numer NIP: 5512571990, REGON: 121085876, o kapitale zakładowym w wysokości 1.001.000,00 złotych

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

MWS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 09.11.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MWS Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021