Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

adres: 20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960890, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5472147612, REGON: 243369487, BDO: 000022677, kapitał zakładowy: 355 051 000,00 zł.