Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu adres: 99-400 Łowicz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615330, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132764189, REGON: 141793451, BDO: 000031628.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

ZPOW AGROS NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Sporządzono: 15.12.2022 r.
[Zatwierdzono przez: Zarząd Komplementariusza Spółki]

ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp. k. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021