Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu

adres: 99-400 Łowicz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5

spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615330, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132764189, REGON: 141793451, BDO: 000031628.