Skroluj

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania

Zapytanie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o. o. Sp. k. w Łowiczu”.

ozn. sprawy: LOW/OCZ/1/2024/ZP

 

Spółka ZPOW Agros Nova Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łowiczu („Zamawiający), adres: 99-400 Łowicz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, upubliczniła zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa podczyszczalnie ścieków Zakładu Agros Nova sp. z .o o. Sp. k. w Łowiczu”.

Spółka ZPOW Agros Nova Sp. z o. o. Sp. k. zaprasza wszystkie zainteresowany podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania i złożenia oferty. Szczegółowe warunki Postępowania opisano w dokumencie „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami dostępnymi poniżej.

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami porozumiewania się, określonymi w punkcie IV. Dokumentu „Zapytanie ofertowe”.

Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: jakub.stuglik@maspex.com lub papierowo w siedzibie Zamawiającego.

Oferty można składać do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 10-12.04.2024 wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający:

  •  przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w załączniku pn. „Pytania i odpowiedzi 17 04 2024”,
  •  dokonał zmian w ogłoszeniu. Zmiany zostały opisane w pliku „Zmiany dokonane w dniu 17.04.2024”

 

Obowiązujące załączniki znajdują się w sekcji: ZAŁĄCZNIKI AKTUALNE.

Nieobowiązujące załączniki znajdują się w sekcji: ZAŁĄCZNIKI NIEAKTUALNE.

 

Uwaga!

Zamawiający, ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 5.04.2024 wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w załączniku pn. „Pytania i odpowiedzi 05 04 2024”.

 

ZAŁĄCZNIKI AKTUALNE:

Zmiany dokonane w dniu 17 04 2024

Pytania i odpowiedzi 17 04 2024

Pytania i odpowiedzi 05 04 2024

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/04/Zapytanie_Ofertowe-Aktualizacja-17-04-2024.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/04/Załącznik-nr-10-Istniejące-urządzenia-do-przeniesienia-Aktualizacja-17-04-2024.pdf

Załącznik uzupełniający – Projekt rozbiórki

Załącznik uzupełniający – Pozwolenie na budowę

Załącznik uzupełniający – Dane techniczne flotatora

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/1.Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/2.Załącznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiązań.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/3.Załącznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/Załącznik-nr-4-Wyciąg-z-projektu-budowlanego.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/5.Załącznik-nr-5-Parametry-ścieków-przemysłowych.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/6.Załącznik-nr-6-Parametry-ścieków-oczyszczonych.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/Załącznik-nr-7-Specyfikacja_22.03.2024_rev-9.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/8.Załącznik-nr-8-Wymagania-szczegółowe-branży-elektrycznej-automatyki-i-teletechniki.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/9.Załącznik-nr-9-Standardy-Zamawiającego.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/11.Załącznik-nr-11-Wykaz-osób-które-będą-uczestniczyć-w-realizacji-zamówienia.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/12.Załącznik-nr-12-Wykaz-wykonanych-projektów-i-usług.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/13.Załącznik-nr-13-Istotne-warunki-aktualizacja.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/15.Załączniki-nr-14_15Informacje-dane-osobowe.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/16.Załącznik-nr-16-Regulamin-postępowania-ofertowego.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/17.Załącznik-nr-17-Oświadczenie-o-poufności.docx

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/18.Załącznik-nr-18-Oświadczenie-w-sprawie-sankcji.docx

 

ZAŁĄCZNIKI NIEAKTUALNE:

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/Zapytanie-Ofertowe.pdf

https://maspex.com/wp-content/uploads/2024/03/10.Załącznik-nr-10-Istniejące-urządzenia-do-przeniesienia.pdf