Skroluj

Projekty Krajowe

Tytuł projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Nazwa projektu: Opracowanie funkcjonalnych, wysokobiałkowych past warzywnych przełomem na rynku żywności dedykowanej osobom zagrożonym chorobami dietozależnymi i stanami zapalnymi organizmu

Wartość projektu: 6 381 313,24 zł

Wartość dofinansowania: 3 208 429,46 zł

Umowa o dofinansowanie z 06.10.2023 r.

Celem projektu realizowanego w Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jest opracowanie innowacji produktowej w postaci funkcjonalnych oraz wysokobiałkowych past warzywnych.
Rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym pracom B+R w kierunku opracowania nowych receptur i sposobów wytwarzania przetworów warzywnych jakimi są wysokobiałkowe pasty warzywne na bazie ciecierzycy, soczewicy i fasoli, ze szczególnym uwzględnieniem modulowania stopnia strawności białka pochodzenia roślinnego i/lub wysokiej zawartości błonnika pokarmowego, jako zasadniczych aspektów kreujących funkcjonalność otrzymanych formulacji.

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby konsumentów, w szczególności zapotrzebowania osób w trakcie procesu regeneracji, odbudowy i rekonwalescencji, a także zagrożonych wystąpieniem u nich stanów zapalnych lub/i chorób dietozależnych na naturalne źródło białka pochodzenia roślinnego.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.