Skroluj

Projekty Krajowe

Tytuł projektu

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości przy załadunku cystern mąką dla PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o.

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Dofinansowanie: 26 909,02 PLN

Całkowita wartość:  33 636,28 PLN

Data podpisania umowy:  01.2024

Główny cel projektu to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków pracy pracowników na stanowisku Kierowca.

W ramach działania inwestycyjnego zostaną zakupione i zainstalowane 2 zestawy linowego systemu do pracy na wysokości.