Skroluj

Projekty Krajowe

Tytuł projektu

 

Tytuł projektu: Zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynnika szkodliwego na stanowiskach naważania oraz aplikowania komponentów

 

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Dofinansowanie: 94 306,56 PLN

Całkowita wartość:  117 883,20 PLN

Data podpisania umowy:  11.2023

Projekt  ma na celu poprawę warunków pracy poprzez ograniczenie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Realizacja projektu obejmie instalację wyciągów wentylacyjnych w dwóch salach produkcyjnych. Głównym zadaniem wyciągów będzie pochłanianie pyłów generowanych podczas naważania i przesypywania składników, przypraw itp. Oczekiwany efekt to obniżenie ilości pyłów w atmosferze o 80%.