Skroluj

EIT Food

Projekty EIT Food

Health Claims Unpacked

Lepsza Komunikacja Naukowych Oświadczeń Zdrowotnych na Opakowaniach Żywności

Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy „prosumenckiej“ – opartej na badaniach z zakresu lingwistyki, projektowania informacji, nauk o żywieniu i ekonomii behawioralnej. Platforma ta dostarczy producentom i marketerom informacji niezbędnych do efektywnego komunikowania korzyści zdrowotnych produktów i pozwoli konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Platforma jest obecnie dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, rumuńskim i węgierskim.

Link do platformy: https://www.healthclaimsunpacked.co.uk/pl 

Rejestracja jest dla wszystkich osób +darmowa.

Konsumenci często albo nie rozumieją albo nie ufają oświadczeniom zdrowotnym na opakowaniach żywności, a to utrudnia im dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych. Przepisy regulujące oświadczenia zdrowotne koncentrują się bardziej na ich „prawidłowości i zgodności”, a nie na tym czy konsumenci są w stanie je łatwo zrozumieć. Producentom i marketerom może też brakować informacji na temat sposobów w jaki konsumenci odczytują i interpretują różne elementy językowe i graficzne umieszczane na opakowaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje o charakterze naukowym. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w całej UE oświadczenia zdrowotne muszą być komunikowane w różnych językach i powinny odpowiadać na potrzeby konsumentów reprezentujących różne „kultury żywieniowe“.

Projekt tworzy unikalny zespół naukowców i specjalistów z dziedziny językoznawstwa, projektowania informacji, ekonomii behawioralnej, zdrowia i żywienia, informatyki i marketingu, którzy wspólnie z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi, organizacjami pozarządowymi i start-upami z branży rolno-spożywczej, opracowują oparty na badaniach empirycznych zestaw wskazówek na temat skutecznej komunikacji oświadczeń zdrowotnych.

Pod koniec 2021, zespół projektowy pod kierownictwem University of Reading opracował raport RACI „Research, Analytics & Consumer Insights”, który prezentuje rezultaty przeprowadzonych prac. Raport jest ogólnodostępny, do pobrania tutaj:

https://www.healthclaimsunpacked.co.uk/_files/ugd/d3a1e2_78fe5b0785fd42fb83fddd0fb38bb79f.pdf