Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży

 

Konsorcjum:

  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (lider projektu)
  • Tymbark MWS Sp. z o.o., oddział w Olsztynku
  • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Politechnika Łódzka
  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego działanie: 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie i wdrożenie technologii produkcji niedosładzanych przetworów warzywno-owocowych wzbogacanych preparatem błonnikowym o właściwościach prebiotycznych ze skrobi ziemniaczanej oraz o akceptowalnych przez dzieci i młodzież cechach organoleptycznych i odpowiedniej stabilności przechowalniczej. Ponadto planowane jest przeprowadzenie badania pilotażowego oceniającego wpływ wzbogacania przetworów warzywno-owocowych skrobiowym preparatem błonnikowym o właściwościach prebiotycznych na dzieci z nadwagą i otyłością oraz jej powikłaniami metabolicznymi.

Całkowita wartość projektu: 7 470 801,02 zł

Wysokość dofinansowania dla Tymbark-MWS sp. z o.o.: 1 242 491,34 zł