Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin

Beneficjent: Tymbark-MWS sp. z o.o., oddział Tychy w Tychach

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji soków i napojów, które spowodują zwiększenie atrakcyjności tych produktów. Zwiększenie poziomu witamin, poprawę poziomu sensorycznego i wydłużenie okresu przydatności do spożycia soków i napojów owocowych i owocowo-warzywnych nastąpi poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych w obszarze odgazowania wody wykorzystywanej do produkcji oraz optymalizację procesu odgazowania wyrobu gotowego. Te znaczące udoskonalenia technologiczne spowodują zmniejszenie w produkcie gotowym ilości tlenu, który działa negatywnie na cechy sensoryczne i zawartość witamin. W ramach projektu zostaną również podjęte prace nad zoptymalizowaniem systemu chłodzenia i redukcji piany powstającej w trakcie produkcji. Zdigitalizowane zostaną także rozwiązania w procesie technologicznym: opracowany zostanie system ekspercki wykorzystujący algorytm uczenia maszynowego, umożliwiający optymalizację procesu produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odgazowania. Dla danego rodzaju rozlewanego produktu algorytm umożliwi bezpośrednią interpretację wyników uzyskanych parametrów procesowych, wskaże zależności między wprowadzonymi danymi i zaproponuje parametry służące do prowadzenia procesu odgazowania poprzez automatyczne regulacje parametrów.

Całkowita wartość projektu: 12 102 203,44 zł

Wysokość dofinansowania: 6 837 794,86 zł