Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe obejmujące innowacyjne rozwiązanie IT z zakresu zarządzania gospodarką magazynową na terenie TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. oddział w Olsztynku

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad inteligentnym systemem do zarządzania gospodarką magazynową

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu: 1 333 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 529 725,50 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego