Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie wytłoków z przetwórstwa

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących kompleksowego  opracowania nowych efektywnych metod przetworzenia wytłoków, będących produktem ubocznym podczas przerobu owoców i warzyw.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką ”

Wartość projektu: 11 960 228,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 760 565,16 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego