Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Nowoczesne i innowacyjne produkty w ramach kategorii BABY FOOD

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania nowych produktów dla dzieci w wieku 1 do 3 lat

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką ”

Wartość projektu

11 245 950,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 364 540,73 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego