Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Budowa Instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu produkcyjnego w Łowiczu

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie: 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej, poprzez produkcję energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. Nastąpi to dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem tego źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie:

– Moc zainstalowana – 2,101 MW mocy elektrycznej

Produktem projektu będzie instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energię elektryczną.

Projekt realizowany przez: ZPOW Agros Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji: Łowicz, ul. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Całkowita wartość projektu: 5 766 720,00 zł

Wysokość dofinansowania: 2 810 400,00 zł