Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie nowych przetworów warzywno-owocowych o ukierunkowanych właściwościach funkcjonalnych w oparciu o nowe gatunki i ich odmiany

Celem projektu jest  przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które pozwolą na opracowanie nowych składów recepturowych oraz technologii produkcji unikalnej w skali europejskiej żywności funkcjonalnej o ukierunkowanych właściwościach prozdrowotnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 22 899 453.77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11 212 077.96 PLN

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju