Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Utworzenie centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku

Celem  projektu jest utworzenie Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, w ramach którego będą  prowadzone  prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnych technologii produkcji i produktów przetwórstwa warzywno-owocowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 20 555 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 222 000,00 PLN

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju