Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Cel projektu

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie automatycznej linii transportowej z hali produkcyjnej do magazynu wysokiego składowania zakładu Tymbark w Olsztynku

Celem  projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania koncepcji w pełni zautomatyzowanego transportu wyrobów żywnościowych płynnych z istniejącej hali produkcyjnej do oddalonego o ok. 180 m automatycznego magazynu wysokiego składowania, tak by nabrały zdolności wdrożeniowej.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu: 4 999 694,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 030 927,95 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego