Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie napoju z aronii zasobnego w związki bioaktywne o wysokiej aktywności przeciwutleniającej oraz niskim poziomie zmętnień i osadów

Celem projektu było usprawnienie procesu technologicznego produkcji soków, napojów i koncentratów z aronii w zakładzie produkcyjnym Tymbark-MWS Sp. z o.o., dla uzyskania produktów nie wykazujących tworzenia się osadów i zmętnień w czasie przechowywania i charakteryzujących się podwyższoną zawartością związków biologicznie czynnych o działaniu przeciwutleniającym.

Projekt  zrealizowano w Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Wartość projektu 2 157 050, 00 , dofinansowanie 1 652 700,00, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Programu Badań Stosowanych.