Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych jako innowacyjna aplikacja do produktów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych produkowanych pod marką Tymbark

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Grupa operacyjna „Czerwone Jabłko”:

  • Tymbark MWS Sp. z o.o. (lider projektu)
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  • Stefan Rymarczyk
  • Paweł Pazdan
  • Jan Dyrek
  • EIT Food CLC North-East  Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu bogatego w naturalne związki barwiące i bioaktywne (zagęszczonego soku z jabłek czerwonomiąższowych) z jednoczesnym znacznym udoskonaleniem technologii produkcji tego soku oraz opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii uprawy jabłoni o owocach czerwonomiąższowych w gospodarstwach sadowniczych wraz ze znacznie udoskonaloną metodą organizacji i marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu opracowanego rezultatu operacji.

Całkowita wartość operacji:  9 301 624 zł

Wysokość dofinansowania: 5 000 000,00 zł